Arabiska för arbeta

3amila
ﻋَﻤِﻞَ
arbeta – dåtid han
ya3malu
ﻳَﻌﻤَﻞُ
arbeta – nutid han

Det arabiska verbet för att arbeta skrivs ﻋَﻤِﻞَ och uttalas 3amila i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻤَﻞُ och uttalas ya3malu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: arbete
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet arbeta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arbeta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arbeta

Alla bokstäver i arbeta

ﻋَﻤِﻞَ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för arbeta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻤِﻞَ och uttalas 3amila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arbeta

fa3ila blir 3amila

Vi har sett att det arabiska ordet för arbeta skrivs ﻋَﻤِﻞَ och uttalas 3amila. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är 3, m och l, blir ordet 3amila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arbeta

Böjningsformer av arbeta

dåtid
nutid
han
3amila
ﻋَﻤِﻞَ
han - dåtid
ya3malu
ﻳَﻌﻤَﻞُ
han - nutid
hon
3amilat
ﻋَﻤِﻠَﺖ
hon - dåtid
ta3malu
ﺗَﻌﻤَﻞُ
hon - nutid
jag
3amiltu
ﻋَﻤِﻠﺖُ
jag - dåtid
'a3malu
ﺃَﻋﻤَﻞُ
jag - nutid