Arabiska för till och med, tills

Hattaa
ﺣَﺘَّﻰ
till och med, tills – maskulinum singular

Det arabiska ordet för till och med, tills uttalas Hattaa och skrivs ﺣَﺘَّﻰ.

Om ljudfilerna

Så används ordet till och med, tills

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i till och med, tills

ﺣَﺘَّﻰ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻰ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻰ
 
Ha
H
ta
t
a
 
 
Det arabiska ordet för till och med, tills består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺣَﺘَّﻰ och uttalas Hattaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver