Arabiska för bebyggelse, by

qarya
ﻗَﺮﻳَﺔ
bebyggelse, by – femininum singular

Det arabiska ordet för bebyggelse, by uttalas qarya och skrivs ﻗَﺮﻳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bebyggelse, by

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bebyggelse, by består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bebyggelse, by

Alla bokstäver i bebyggelse, by

ﻗَﺮﻳَﺔ
ﻗـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
qaf
q
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bebyggelse, by består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺮﻳَﺔ och uttalas qarya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bebyggelse, by

fa3la blir qarya

Vi har sett att det arabiska ordet för bebyggelse, by skrivs ﻗَﺮﻳَﺔ och uttalas qarya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är q, r och y, blir ordet qarya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bebyggelse, by