Arabiska för kaffe

qahwa
ﻗَﻬﻮَﺓ
kaffe – femininum singular

Det arabiska ordet för kaffe uttalas qahwa och skrivs ﻗَﻬﻮَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: dryck
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kaffe

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kaffe består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ha som skrivs och uttalas h och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kaffe

Alla bokstäver i kaffe

ﻗَﻬﻮَﺓ
ﻗـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ـﺔ
 
qaf
q
ha
h
waw
w
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kaffe består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﻬﻮَﺓ och uttalas qahwa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kaffe

fa3la blir qahwa

Vi har sett att det arabiska ordet för kaffe skrivs ﻗَﻬﻮَﺓ och uttalas qahwa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är q, h och w, blir ordet qahwa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kaffe