Arabiska för hare, kanin

'arnab
ﺃَﺭﻧَﺐ
hare, kanin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hare, kanin uttalas 'arnab och skrivs ﺃَﺭﻧَﺐ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet hare, kanin

Alla bokstäver i hare, kanin

ﺃَﺭﻧَﺐ
ﻧـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺐ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ra
r
nun
n
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hare, kanin består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﻧَﺐ och uttalas 'arnab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver