Arabiska för liksom, som

ka
ﻙَ
liksom, som –

Det arabiska ordet för liksom, som uttalas ka och skrivs ﻙَ.

Om ljudfilerna
Kategori: binds ihop
Ordklass: preposition.

Så används ordet liksom, som

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i liksom, som

ﻙَ
 
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för liksom, som består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻙَ och uttalas ka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver