Arabiska för snabb

sarii3
ﺳَﺮِﻳﻊ
snabb – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snabb uttalas sarii3 och skrivs ﺳَﺮِﻳﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns snabb i:

sarii3a
ﺳَﺮِﻳﻌَﺔ
snabb – femininum singular
sarii3aat
ﺳَﺮِﻳﻌَﺎﺕ
snabb – femininum plural
siraa3
ﺳِﺮَﺍﻉ
snabb – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet snabb

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snabb består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snabb

Alla bokstäver i snabb

ﺳَﺮِﻳﻊ
ﺳـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
sin
s
ra
r
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för snabb består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺮِﻳﻊ och uttalas sarii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för snabb

fa3iil blir sarii3

Vi har sett att det arabiska ordet för snabb skrivs ﺳَﺮِﻳﻊ och uttalas sarii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, r och 3, blir ordet sarii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som snabb