Arabiska för fred

salaam
ﺳَﻠَﺎﻡ
fred – maskulinum

Det arabiska ordet för fred uttalas salaam och skrivs ﺳَﻠَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fred

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fred består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fred

Alla bokstäver i fred

ﺳَﻠَﺎﻡ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
sin
s
lam
l
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fred består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻠَﺎﻡ och uttalas salaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fred

fa3aal blir salaam

Vi har sett att det arabiska ordet för fred skrivs ﺳَﻠَﺎﻡ och uttalas salaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är s, l och m, blir ordet salaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fred