Arabiska för prata

taHaddatha
ﺗَﺤَﺪَّﺙَ
prata – dåtid han
yataHaddathu
ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺙُ
prata – nutid han

Det arabiska verbet för att prata skrivs ﺗَﺤَﺪَّﺙَ och uttalas taHaddatha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺙُ och uttalas yataHaddathu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet prata

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prata består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prata

Alla bokstäver i prata

ﺗَﺤَﺪَّﺙَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
ta
t
Ha
H
dal
d
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för prata består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺪَّﺙَ och uttalas taHaddatha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prata

tafa33ala blir taHaddatha

Vi har sett att det arabiska ordet för prata skrivs ﺗَﺤَﺪَّﺙَ och uttalas taHaddatha. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är H, d och th, blir ordet taHaddatha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prata

Böjningsformer av prata

dåtid
nutid
han
taHaddatha
ﺗَﺤَﺪَّﺙَ
han - dåtid
yataHaddathu
ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺙُ
han - nutid
hon
taHaddathat
ﺗَﺤَﺪَّﺛَﺖ
hon - dåtid
tataHaddathu
ﺗَﺘَﺤَﺪَّﺙُ
hon - nutid
jag
taHaddathtu
ﺗَﺤَﺪَّﺛﺖُ
jag - dåtid
'ataHaddathu
ﺃَﺗَﺤَﺪَّﺙُ
jag - nutid