Arabiska för dragen, genitiv

majruur
ﻣَﺠﺮُﻭﺭ
dragen, genitiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dragen, genitiv uttalas majruur och skrivs ﻣَﺠﺮُﻭﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dragen, genitiv består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dragen, genitiv

Alla bokstäver i dragen, genitiv

ﻣَﺠﺮُﻭﺭ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
jim
j
ra
r
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dragen, genitiv består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﺮُﻭﺭ och uttalas majruur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver