Tid och plats

Här ska vi gå igenom arabiska ord som beskriver tid och plats. Vi ska se exempel på hur man kan använda orden i meningar och förklarar grammatiken kring dem.

Kallas för Zarf

Ord som beskriver tid eller plats kallas på arabiska för Zarf.

ﻇَﺮﻑ
Zarf
word for time or place

I den här lektionen kommer vi att gå igenom många Zarf, dvs ord för tid eller plats. Sedan ska vi titta på grammtiken i detalj. Det enda vi behöver veta än så länge är att nästan alla Zarf slutar på a eller an.

Ord för tid

Det arabiska ordet zamaan betyder tid. Ord som beskriver tid kallas på arabiska Zarfu z-zamaani. Dessa ord svarar på frågan: När?

tidsadverbial

Vi kommer nu att gå igenom flera arbiska ord som kan användas för att beskriva tid. Det som är gemensamt för orden är att de är vanliga substantiv. De kan såväl vara Zarfu z-zamaan som ha andra funktioner i en mening. När dessa ord fungerar som Zarfu z-zamaan slutar de med antingen a eller an.

Morgon

Det arabiska ordet för morgon är SabaaH.

ﺻَﺒَﺎﺡَ
SabaaHa
morgon

På morgonen händer mycket. Solen går upp, fåglarna kvittrar, människor vaknar.

Solen går upp på morgonen.8
Fåglarna kvittrar på morgonen.8
Jag vaknar på morgonen.

Nu har vi sett tre exempel på meningar där morgonen fungerar som Zarfu z-zamaan (ord för tid). Men en morgon kan ha andra funktioner i en mening. Exempelvis subjekt (den som utför handlingen).

Morgonen ljusnade.8

Notera att morgonen kan ändra vokal i slutet. När den fungerar som Zarfu z-zamaani är ändelsen a eller an, men när den fungerar som subjekt är ändelsen u eller un.

Natt

Det arabiska ordet för natt är layl.

ﻟَﻴﻞَ
layla
natt

Även på natten händer det mycket saker.

Kylan intensifieras på natten.8
Stjärnorna visar sig på natten.8
Vi reste alla på natten till byn.8

I de tre meningarna ovan är natten Zarfu z-zamaan. Natten kan dock, liksom morgonen, även ha andra funktioner i en mening.

Natten kom.

Samma regler som gäller för morgonen, gäller även för natten. Som Zarfu z-zamaani slutar den på a eller an och som subjekt slutar den på u eller un.

Fler ord för tid

Det finns massor av ord som, liksom morgonen och natten, både kan fungera som Zarfu z-zamaani och ha andra funktioner i en mening. Nedan ger jag exempel på sådana ord. För varje ord visar jag även en mening där ordet fungerar som Zarfu z-zamaani.

Kväll

ﻣَﺴَﺎﺀَ
masaa'a
kväll
Vi läser poesi på kvällen.

Eftermiddag

ﻋَﺼﺮَ
3aSra
eftermiddag, era, period
Det grå molnet dök upp på eftermiddagen.8

Dag/dagtid

ﻧَﻬَﺎﺭَ
nahaara
dag
Jag jobbar på dagen.

Dag/dygn

ﻳَﻮﻡَ
yawma
dag
Jag ska besöka dig på fredag.8

Tid

ﻭَﻗﺖَ
waqta
tid
Jag väntade länge.

Ögonblick

ﻟَﺤﻈَﺔ
laHZa
stund, ögonblick
Blixten fortsatte ett ögonblick.8

Årstiderna

ﺷِﺘَﺎﺀَ
shitaa'a
vinter
Fåglarna flyttar på vintern.8
ﺭَﺑِﻴﻊَ
rabii3a
vår
Vädret är milt på våren.8
ﺻَﻴﻒَ
Sayfa
sommar
Värmen stiger på sommaren.8
ﺧَﺮِﻳﻒَ
khariifa
höst
Trädens löv faller på hösten.8

Sammanfattning – ord för tid

Vi har nu sett en massa exempel på ord som kan fungera som Zarfu z-zamaani. Om du tittade noga på meningarna märkte du att dessa ord slutade på a eller an. Det finns faktiskt ännu fler ord för tid som fungerar på samma sätt, exempelvis månad, år, vecka, timme, mitt på dagen, Ögonblick.

Ord för plats

Det arabiska ordet makaan betyder plats. Ord som beskriver plats kallas på arabiska Zarfu l-makaani. Dessa ord svarar på frågan: Var?

rumsadverbial

Vi kommer nu att gå igenom några arbiska ord som beskriver plats och ge exempel på meningar där de används. Dessa ord kan bara användas som Zarfu z-zamaan och de slutar nästan alltid på a. Till skillnad från tids-beskrivnings-orden vi tittade på ovan, kan dessa ord inte ha andra funktioner i meningar.

Framför och bakom

Det arabiska ordet 'amaama betyder framför och dess motsats är khalfa som betyder bakom.

ﺃَﻣَﺎﻡَ
'amaama
framför, före, mittemot
Jag står framför huset.
ﺧَﻠﻒَ
khalfa
bakom, bortom
Hon satt bakom skrivbordet.1

Ett annat ord för bakom är waraa'.

ﻭَﺭَﺍﺀَ
waraa'a
bakom
Han satt vid ratten.1

Under och ovanför

Det arabiska ordet taHta betyder under och dess motsats är fawqa som betyder ovanför.

ﺗَﺤﺖَ
taHta
under
Han sov under bar himmel.1
ﻓَﻮﻕَ
fawqa
ovanför, över
Stig ovanför tak långt borta!

Sammanfattning – ord för plats

Vi har sett exempel på ord som är Zarfu l-makaani. Dessa ord har gemensamt att de bara kan fungera som Zarfu l-makaani och att de nästan alltid slutar på a.

Ord för både tid och plats

Vi har nu gått igenom arabiska ord som kan beskriva tid (Zarfu z-zamaan) och arabiska ord som beskriver plats (Zarfu l-makaan). Det finns också arabiska ord som kan användas både för tid och plats. Dessa ord kan vi kalla Zarf, eller Zarfu z-zamaan respektive Zarfu l-makaan beroende på vad ordet har för funktion i den aktuella meningen. Om vi vill vara mer precisa med att det gäller ord som fungerar för både tid och plats, kan vi säga Zarf mushtarak. Det arabiska ordet mushtarak betyder gemensam.

adverb för tid och plats

Vi kommer nu att gå igenom några arabiska ord som är Zarf mushtarak. Precis som Zarfu z-zamaan så kan dessa ord bara användas som Zarf och och de slutar nästan alltid på a.

Mitt på

Det arabiska ordet muntaSafa kan översättas till mitt på.

ﻣُﻨﺘَﺼَﻒَ
muntaSafa
centrum, mitt
Jag reste mitt på dagen.8
Jag gick mitt på vägen.8

I kombinationen muntaSafa n-nahaari som betyder mitt på dagen fungerar muntaSafa som Zarfu z-zamaan. I kombinationen muntaSafa T-Tariiqi som betyder mitt på vägen fungerar muntaSafa som Zarfu l-makaan.

Hos

Det arabiska ordet 3inda kan översättas till med, på eller hos beroende på sammanhang.

ﻋِﻨﺪَ
3inda
hos, med
Jag mötte min vän på eftermiddagen.8
Jag mötte min vän i skolan.8

I kombinationen 3inda l-3aSri som betyder på eftermiddagen fungerar 3inda som Zarfu z-zamaan. I kombinationen 3inda l-madrasati som betyder på skolan fungerar 3inda som Zarfu l-makaan.

Omkring

Det arabiska ordet Hawla kan översättas till omkring.

ﺣَﻮﻝَ
Hawla
omkring, runt om
Han reste kring årsskiftet.
Han åkte jorden runt.1

I kombinationen Hawla nihaayati s-sanati som betyder kring slutet av året fungerar Hawla som Zarfu z-zamaan. I kombinationen Hawla l-3aalami som betyder runt jorden fungerar Hawla som Zarfu l-makaan.

Mot

Det arabiska ordet naHwa kan översättas till mot eller ungefär.

ﻧَﺤﻮَ
naHwa
mot
Jag reste runt klockan ett.
Han gick bortåt skogen.1

I kombinationen naHwa s-saa3ati l-waaHidati som betyder omkring klockan ett fungerar naHwa som Zarfu z-zamaan. I kombinationen naHwa al-ghaabati som betyder mot skogen fungerar naHw som Zarfu l-makaan.

Det finns även ett naHw i arabiskan som inte är Zarf och som betyder bland annat grammatik.

I mitten av

Det arabiska ordet wasTa kan översättas till i mitten av. Ordet används oftast för plats. Vad gäller tid har jag hittills bara sett det användas tillsammans med natten.

ﻭَﺳﻂَ
wasTa
mellan
Jag vaknade skräckslagen mitt i natten.
Lek inte mitt på vägen!8

I kombinationen wasTa l-layli som betyder mitt i natten fungerar wasTa som Zarfu z-zamaan. I kombinationen wasTa T-Tariiqi som betyder mitt på vägen fungerar wasTa som Zarfu l-makaan.

Mellan

Det arabiska ordet bayna kan översättas till mellan eller bland. Jag har mest sett ordet användas för plats. Vad gäller tid har jag hittills bara sett det användas när man talar om klockslag.

ﺑَﻴﻦَ
bayna
bland, mellan
Jag bjuder in dig att besöka mig mellan fem och sju.
Fjärilen började flyga mellan blommorna.8

I kombinationen bayna l-khaamisati wa s-saabi3ati som betyder mellan klockan fem och sju fungerar bayna som Zarfu z-zamaan. I kombinationen bayna l-'azhaari som betyder bland blommorna fungerar bayna som Zarfu l-makaan.

Före

Det arabiska ordet qabla kan översättas till före. Jag har mest sett ordet användas för tid, men det kan även användas för plats.

ﻗَﺒﻞَ
qabla
före
Jag knackade på dörren innan jag gick in.
Hennes hus ligger precis före mitt.
Verbet kommer före subjektet i meningen.

I kombinationen qabla d-dukhuuli som betyder innan inklivandet fungerar qabla som Zarfu z-zamaan. I kombinationen qabla bayt-ii som betyder före mitt hus fungerar qabla som Zarfu l-makaan. I kombinationen qabla l-faa3ili som betyder före subjektet tycker jag att man kan se både betydelsen tid och plats, beroende på om man tänker sig att meningen uttalas eller skrivs.

Efter

Det arabiska ordet ba3da kan översättas till efter. Jag har mest sett ordet användas för tid, men det kan även användas för plats.

ﺑَﻌﺪَ
ba3da
efter
Jag dricker te på eftermiddagen.
Mitt hus ligger precis efter hennes.
Subjektet kommer efter verbet i meningen.

I kombinationen ba3da Z-Zuhri som betyder eftermiddagen fungerar ba3da som Zarfu z-zamaan. I kombinationen ba3da bayti-haa som betyder efter hennes hus fungerar ba3da som Zarfu l-makaan. I kombinationen ba3da l-fi3li som betyder efter verbet tycker jag att man kan se både betydelsen tid och plats, beroende på om man tänker sig att meningen uttalas eller skrivs.

Ord som bara används för tid

Alla Zarfu z-zamaan som vi har sett hittills har kunnat fungera både som Zarf och ha andra funktioner i meningar (exempelvis subjekt). Alla Zaru l-makaan och Zarf mushtaraq som vi har sett har bara kunnat fungera som Zarf. Det finns även några Zarfu z-zamaan som, såvitt jag vet, bara kan fungera som Zarf.

Under

Det arabiska ordet khilaala kan översättas till under.

ﺧِﻠَﺎﻝ
khilaal
medan
Jag åt inte på en vecka.1

Mitt i

Det arabiska ordet 'athnaa' kan översättas till mitt i.

ﺃَﺛﻨَﺎﺀ
'athnaa'
medan, under
Jag avbröt föreläsaren mitt i hans förklaring.

När

Det arabiska ordet Hiina kan översättas till medan. Exempelmeningen har jag hämtat från en känd sång.

ﺣِﻴﻦَ
Hiina
när
Kamelryttaren torterade mitt hjärta när han valde att resa bort.13

Hela

Det arabiska ordet Tiwaala kan översättas till hela.

ﻃِﻮَﺍﻝَ
Tiwaala
lång, under
Jag tänker på dig hela tiden.

Det finns även ett annat Tiwaal som är pluralformen av det arabiska ordet för lång.

Nästan alltid a

Jag har sagt att de Zarfu l-maakan (ord för plats) och Zarf mushtaraq (ord för både tid och plats) som vi har tittat på nästan alltid slutar på a. I de meningar vi har sett har orden bara slutat på a. Det är dock tillåtet att placera prepositionenerna min (från) och 'ilaa (till) framför dessa ord.

Vi stannade mitt på vägen.
Hon steg fram.
Jag gick bakom honom.8

Notera att wasTa (mitt i) har blivit wasTi, 'amaama (framför) har blivit 'amaami och waraa'a (bakom) har blivit waraa'i i meningarna ovan. Det beror på att orden föregås av preposition och ord som kommer efter preposition får kasus genitiv vilket brukar innebära att de slutar på i eller in. Om du vill veta mer om prepositioner och hur de påverkar ord finns det ett lektionsavsnitt om prepositioner.

Speciella ord för tid och plats

Det finns tre ordklasser i arabiskan: ism (nomen), fi3l (verb) och Harf (partiklar). Ord som är Zarf tillhör ordklassen ism.

För nästan alla ord inom ordklassen ism gäller att deras slutvokal ändras beroende på ordets funktion i meningen. Vi har sett att alla Zarf vi gått igenom hittills slutar a eller an. Vi har även sett ord som slutar på u eller un när de fungerar som subjekt.

Det finns även vissa ism vars slutvokal aldrig förändras, oavsett ordets funktion i meningen. Man kan säga att orden är byggda på vissa vokaler. Vi ska titta på några Zarf som fungerar så.

Igår

Det arabiska ordet 'amsi betyder igår. Det är byggt på vokalen i.

ﺃَﻣﺲِ
'amsi
igår
Regnet slutade inte igår.8

Sedan

Det arabiska ordet mundhu betyder sedan. Det är byggt på vokalen u.

ﻣُﻨﺬُ
mundhu
sedan
Det här hände för länge sedan.

Det arabiska ordet mudh betyder också sedan. Det är byggt på sukun, vilket betyder att det inte har någon vokal alls i slutet.

ﻣُﺬ
mudh
sedan
Jag älskade havet sedan dök upp för mitt öga.8

Varhelst

Det arabiska ordet Haythu betyder varhelst. Det är byggt på vokalen u.

ﺣَﻴﺚُ
Haythu
varhelst
Sitt där det är bra för dig.8

Var

Det arabiska ordet 'ayna betyder var. Det är byggt på vokalen a.

ﺃَﻳﻦَ
'ayna
var, vart
Vart gick du igår?8

Eftersom vanliga Zarf brukar sluta på a eller an, gör det ingen skillnad i meningen ovan om ordet är byggt eller inte. Men om vi placerar en preposition före märker vi skillnaden. Vanliga Zarf (och de flesta andra andra ord) får ändelsen i eller in efter preposition, medan detta 'ayna behåller sitt a som det är byggt på.

Här

Det arabiska ordet hunaa betyder här. Det är byggt och uttalas med ett långt aa på slutet.

ﻫُﻨَﺎ
hunaa
här
Jag bor här.

Att ordet är byggt märks tydligare när vi placerar en preposition framför. Vi har fortfarande ett långt aa i slutet av ordet.

Hur tar jag mig ut härifrån?

Nu

Det arabiska ordet al-'aana betyder nu. Det är byggt på vokalen a. Dessutom ska det alltid ha bestämd form, dvs partikeln al före.

ﺍَﻟﺂﻥَ
al'aana
nu
Vad ska jag göra nu?6

Objekt för tid och plats

I arabisk satslära finns fem olika sorters objekt. En av dessa är objekt som beskriver var eller när händelsen skedde. Detta objekt kallas al-maf3uulu fii-hi vilket bokstavligen betyder gjord i men som jag för enkelhetens skull brukar kalla objekt för tid och plats. I en verbmening är Zarf ett sådant objekt. Objekt har i arabiskan kasus ackusativ, vilket ofta innebär att de slutar på a eller an.

Jag har genom denna lektion nämnt att Zarf nästan alltid slutar på a eller an. Föklaringen är alltså att Zarf har kasus ackusativ, som brukar markeras med vokalen a. Vi har också sett att när en Zarf föregås av en perposition får den istället kasus genitiv, som brukar markeras med vokalen i. Dessutom har vi sett att ord som fungerar som subjekt brukar markeras med vokalen u, det beror på att de har kasus nominativ. Om du vill läsa mer om arabiskans tre kasus, finns det en introduktion till kasus samt ett lektionsavsnitt om varje kasus.

Är Zarf adverb?

Om du tittar på sidan för ordet Zarf ser du att jag har översatt det till bland annat adverb. Det är väldigt förenklat. Zarf är inte samma sak som adverb. I allmänhet är det så att termer inom svensk grammatik inte fungerar så bra att applicera på arabisk grammatik. Det blir en ofta en förenkling eftersom det är två olika språksystem. I svenskan räknas ord som beskriver tid eller plats till adverb och i satsläran kallas de adverbial. I arabiskan är Zarf en underklass till ordklassen ism och när de används i verbmeningar ser man dem som en sorts objekt.

Sammanfattning och termer

Zarf är ord som kan användas för att beteckna tid eller plats.

ﻇَﺮﻑ
Zarf
word for time or place

Tid, plats och båda

Zarfu z-zamaan är ord som kan användas för att beteckna tid.

tidsadverbial

Zarfu l-makaan är ord som kan användas för att beteckna plats.

rumsadverbial

Zarf mushtaraq är ord som kan användas för att beteckna både tid och plats.

adverb för tid och plats

Flexibel och byggd

Många arabiska ord (jag skulle gissa på de flesta) har en flexibel slutvokal, dvs den sista vokalen beror på ordets funktion i meningen. Sådana ord kallas mu3rab vilket kan översättas till böjningsbar.

ﻣُﻌﺮَﺏ
mu3rab
böjningsbar

Ett Zarf som har flexibel slutvokal kallas därför Zarf mu3rab.

böjningsbart adverb

De flesta Zarf är mu3rab, trots att många av dem i praktiken bara slutar på a eftersom de inte kan fungera som annat än Zarf.

Det finns också arabiska ord som inte har flexibel slutvokal, dvs de slutar på samma sak oavsett ordets funktion i meningen. Sådana ord kallas mabniyy vilket betyder byggd. Dessa kan vara byggda på vokalerna a, i eller u. De kan också vara byggda på sukun vilket innebär att de inte har någon slutvokal alls.

ﻣَﺒﻨِﻲّ
mabniyy
byggd, oböjlig

Ett Zarf som är byggd, dvs som inte ändar sin slutvokal, kallas därför Zarf mabniyy.

oböjligt adverb

Med och utan andra användningsområden

Vi har sett exempel på ord som kan fungera som Zarf i en mening, men som även kan ha andra funktioner. Ett sådant ord kallas Zarf mutaSarrif.

adverb som även kan ha andra funktioner

Vi har sett exempel på ord som bara kan fungera som Zarf. Ett sådant ord kallas Zarf ghayr mutaSarrif

adverb som bara kan fungera som adverb

Massor av Zarf

Nedan kommer en tabell med alla Zarf vi har gått igenom. Till vänster visas ordets översättning, där kan du klicka och komma till en sida med mer information om ordet. Därefter visas ordet på arabiska och ordets uttal. Därefter anges om ordet används för tid (Zarfu l-zamaan), plats (Zarfu l-makaan) eller båda (Zarf mushtaraq). Därefter visas om ordet har olika användningsområden (Zarf mutaSarrif) eller om det bara kan användas som Zarf (Zarf ghayr mutaSarrif). Längs till höger visas om ordet har böjningsbar slutvokal (mu3rab) eller byggd slutvokal (mabniyy).


Svenska Arabiska Tid/plats Användning Slutvokal
morgon
ﺻَﺒَﺎﺡَ
SabaaHa
tidolikaböjningsbar
natt
ﻟَﻴﻞَ
layla
tidolikaböjningsbar
kväll
ﻣَﺴَﺎﺀَ
masaa'a
tidolikaböjningsbar
eftermiddag, era, period
ﻋَﺼﺮَ
3aSra
tidolikaböjningsbar
dag
ﻧَﻬَﺎﺭَ
nahaara
tidolikaböjningsbar
dag
ﻳَﻮﻡَ
yawma
tidolikaböjningsbar
tid
ﻭَﻗﺖَ
waqta
tidolikaböjningsbar
stund, ögonblick
ﻟَﺤﻈَﺔ
laHZa
tidolikaböjningsbar
vinter
ﺷِﺘَﺎﺀَ
shitaa'a
tidolikaböjningsbar
vår
ﺭَﺑِﻴﻊَ
rabii3a
tidolikaböjningsbar
sommar
ﺻَﻴﻒَ
Sayfa
tidolikaböjningsbar
höst
ﺧَﺮِﻳﻒَ
khariifa
tidolikaböjningsbar
medan
ﺧِﻠَﺎﻝ
khilaal
tidZarfböjningsbar
medan, under
ﺃَﺛﻨَﺎﺀ
'athnaa'
tidZarfböjningsbar
när
ﺣِﻴﻦَ
Hiina
tidZarfböjningsbar
lång, under
ﻃِﻮَﺍﻝَ
Tiwaala
tidZarfböjningsbar
igår
ﺃَﻣﺲِ
'amsi
tidZarfbyggd
sedan
ﻣُﻨﺬُ
mundhu
tidZarfbyggd
sedan
ﻣُﺬ
mudh
tidZarfbyggd
nu
ﺍَﻟﺂﻥَ
al'aana
tidZarfbyggd
framför, före, mittemot
ﺃَﻣَﺎﻡَ
'amaama
platsZarfböjningsbar
bakom, bortom
ﺧَﻠﻒَ
khalfa
platsZarfböjningsbar
bakom
ﻭَﺭَﺍﺀَ
waraa'a
platsZarfböjningsbar
under
ﺗَﺤﺖَ
taHta
platsZarfböjningsbar
ovanför, över
ﻓَﻮﻕَ
fawqa
platsZarfböjningsbar
varhelst
ﺣَﻴﺚُ
Haythu
platsZarfbyggd
var, vart
ﺃَﻳﻦَ
'ayna
platsZarfbyggd
här
ﻫُﻨَﺎ
hunaa
platsZarfbyggd
centrum, mitt
ﻣُﻨﺘَﺼَﻒَ
muntaSafa
tid och platsZarfböjningsbar
hos, med
ﻋِﻨﺪَ
3inda
tid och platsZarfböjningsbar
omkring, runt om
ﺣَﻮﻝَ
Hawla
tid och platsZarfböjningsbar
mot
ﻧَﺤﻮَ
naHwa
tid och platsZarfböjningsbar
mellan
ﻭَﺳﻂَ
wasTa
tid och platsZarfböjningsbar
bland, mellan
ﺑَﻴﻦَ
bayna
tid och platsZarfböjningsbar
före
ﻗَﺒﻞَ
qabla
tid och platsZarfböjningsbar
efter
ﺑَﻌﺪَ
ba3da
tid och platsZarfböjningsbar