Arabiska för läsa

qara'a
ﻗَﺮَﺃَ
läsa – dåtid han
yaqra'u
ﻳَﻘﺮَﺃُ
läsa – nutid han

Det arabiska verbet för att läsa skrivs ﻗَﺮَﺃَ och uttalas qara'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺮَﺃُ och uttalas yaqra'u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet läsa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet läsa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med läsa

Alla bokstäver i läsa

ﻗَﺮَﺃَ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺄ
 
qaf
q
ra
r
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för läsa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَﺃَ och uttalas qara'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för läsa

fa3ala blir qara'a

Vi har sett att det arabiska ordet för läsa skrivs ﻗَﺮَﺃَ och uttalas qara'a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, r och ', blir ordet qara'a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som läsa

Böjningsformer av läsa

dåtid
nutid
han
qara'a
ﻗَﺮَﺃَ
han - dåtid
yaqra'u
ﻳَﻘﺮَﺃُ
han - nutid
hon
qara'at
ﻗَﺮَﺃَﺕ
hon - dåtid
taqra'u
ﺗَﻘﺮَﺃُ
hon - nutid
jag
qara'tu
ﻗَﺮَﺃﺕُ
jag - dåtid
'aqra'u
ﺃَﻗﺮَﺃُ
jag - nutid