Arabiska för debatt

niqaash
ﻧِﻘَﺎﺵ
debatt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för debatt uttalas niqaash och skrivs ﻧِﻘَﺎﺵ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet debatt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet debatt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med debatt

Alla bokstäver i debatt

ﻧِﻘَﺎﺵ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
nun
n
qaf
q
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för debatt består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧِﻘَﺎﺵ och uttalas niqaash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för debatt

fi3aal blir niqaash

Vi har sett att det arabiska ordet för debatt skrivs ﻧِﻘَﺎﺵ och uttalas niqaash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är n, q och sh, blir ordet niqaash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som debatt