Arabiska för men

lakinna
ﻟَﻜِﻦَّ
men –

Det arabiska ordet för men uttalas lakinna och skrivs ﻟَﻜِﻦَّ.

Så används ordet men

Alla bokstäver i men

ﻟَﻜِﻦَّ
ﻟـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
lam
l
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för men består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻜِﻦَّ och uttalas lakinna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver