Arabiska för observera, titta

naZara
ﻧَﻈَﺮَ
observera, titta – dåtid han
yanZuru
ﻳَﻨﻈُﺮُ
observera, titta – nutid han

Det arabiska verbet för att observera, titta skrivs ﻧَﻈَﺮَ och uttalas naZara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻈُﺮُ och uttalas yanZuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet observera, titta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet observera, titta består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med observera, titta

Alla bokstäver i observera, titta

ﻧَﻈَﺮَ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
 
nun
n
Za
Z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för observera, titta består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻈَﺮَ och uttalas naZara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för observera, titta

fa3ala blir naZara

Vi har sett att det arabiska ordet för observera, titta skrivs ﻧَﻈَﺮَ och uttalas naZara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet naZara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som observera, titta

Böjningsformer av observera, titta

dåtid
nutid
han
naZara
ﻧَﻈَﺮَ
han - dåtid
yanZuru
ﻳَﻨﻈُﺮُ
han - nutid
hon
naZarat
ﻧَﻈَﺮَﺕ
hon - dåtid
tanZuru
ﺗَﻨﻈُﺮُ
hon - nutid
jag
naZartu
ﻧَﻈَﺮﺕُ
jag - dåtid
'anZuru
ﺃَﻧﻈُﺮُ
jag - nutid