Arabiska för idé

fikra
ﻓِﻜﺮَﺓ
idé – femininum singular

Det arabiska ordet för idé uttalas fikra och skrivs ﻓِﻜﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns idé i:

'afkaar
ﺃَﻓﻜَﺎﺭ
idé – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet idé

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet idé består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med idé

Alla bokstäver i idé

ﻓِﻜﺮَﺓ
ﻓـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺔ
 
fa
f
kaf
k
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för idé består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓِﻜﺮَﺓ och uttalas fikra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för idé

fi3la blir fikra

Vi har sett att det arabiska ordet för idé skrivs ﻓِﻜﺮَﺓ och uttalas fikra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är f, k och r, blir ordet fikra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som idé