Arabiska för bibliotek, bokhandel, bokhylla

maktaba
ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ
bibliotek, bokhandel, bokhylla – femininum singular

Det arabiska ordet för bibliotek, bokhandel, bokhylla uttalas maktaba och skrivs ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bibliotek, bokhandel, bokhylla i:

maktabaat
ﻣَﻜﺘَﺒَﺎﺕ
bibliotek, bokhandel, bokhylla – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet bibliotek, bokhandel, bokhylla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bibliotek, bokhandel, bokhylla består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bibliotek, bokhandel, bokhylla

Alla bokstäver i bibliotek, bokhandel, bokhylla

ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
mim
m
kaf
k
ta
t
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bibliotek, bokhandel, bokhylla består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ och uttalas maktaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bibliotek, bokhandel, bokhylla

maf3ala blir maktaba

Vi har sett att det arabiska ordet för bibliotek, bokhandel, bokhylla skrivs ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ och uttalas maktaba. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet maktaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bibliotek, bokhandel, bokhylla