Arabiska för filt, täcke, överkast

liHaaf
ﻟِﺤَﺎﻑ
filt, täcke, överkast – maskulinum singular

Det arabiska ordet för filt, täcke, överkast uttalas liHaaf och skrivs ﻟِﺤَﺎﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns filt, täcke, överkast i:

luHuf
ﻟُﺤُﻒ
filt, täcke, överkast – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet filt, täcke, överkast består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med filt, täcke, överkast

Alla bokstäver i filt, täcke, överkast

ﻟِﺤَﺎﻑ
ﻟـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
lam
l
Ha
H
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för filt, täcke, överkast består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟِﺤَﺎﻑ och uttalas liHaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för filt, täcke, överkast

fi3aal blir liHaaf

Vi har sett att det arabiska ordet för filt, täcke, överkast skrivs ﻟِﺤَﺎﻑ och uttalas liHaaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är l, H och f, blir ordet liHaaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som filt, täcke, överkast