Arabiska för ibland

'aHyaanan
ﺃَﺣﻴَﺎﻧًﺎ
ibland –

Det arabiska ordet för ibland uttalas 'aHyaanan och skrivs ﺃَﺣﻴَﺎﻧًﺎ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet ibland

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ibland består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ibland

Alla bokstäver i ibland

ﺃَﺣﻴَﺎﻧًﺎ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
alif hamza
'
Ha
H
ya
y
alef
nun
n
alef
 
 
Det arabiska ordet för ibland består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Tecknet an. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃَﺣﻴَﺎﻧًﺎ och uttalas 'aHyaanan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver