Arabiska för frånvarande, förlorad, saknad

mafquud
ﻣَﻔﻘُﻮﺩ
frånvarande, förlorad, saknad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frånvarande, förlorad, saknad uttalas mafquud och skrivs ﻣَﻔﻘُﻮﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet frånvarande, förlorad, saknad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frånvarande, förlorad, saknad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frånvarande, förlorad, saknad

Alla bokstäver i frånvarande, förlorad, saknad

ﻣَﻔﻘُﻮﺩ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ـﺪ
 
mim
m
fa
f
qaf
q
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för frånvarande, förlorad, saknad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﻘُﻮﺩ och uttalas mafquud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frånvarande, förlorad, saknad

maf3uul blir mafquud

Vi har sett att det arabiska ordet för frånvarande, förlorad, saknad skrivs ﻣَﻔﻘُﻮﺩ och uttalas mafquud. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är f, q och d, blir ordet mafquud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frånvarande, förlorad, saknad