Arabiska för bokstav

maktuub
ﻣَﻜﺘُﻮﺏ
bokstav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bokstav uttalas maktuub och skrivs ﻣَﻜﺘُﻮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bokstav i:

makaatiib
ﻣَﻜَﺎﺗِﻴﺐ
bokstav – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bokstav består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bokstav

Alla bokstäver i bokstav

ﻣَﻜﺘُﻮﺏ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
kaf
k
ta
t
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bokstav består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻜﺘُﻮﺏ och uttalas maktuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bokstav

maf3uul blir maktuub

Vi har sett att det arabiska ordet för bokstav skrivs ﻣَﻜﺘُﻮﺏ och uttalas maktuub. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet maktuub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bokstav