Arabiska för skörd

qiTaaf
ﻗِﻄَﺎﻑ
skörd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skörd uttalas qiTaaf och skrivs ﻗِﻄَﺎﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skörd består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skörd

Alla bokstäver i skörd

ﻗِﻄَﺎﻑ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
qaf
q
Ta
T
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för skörd består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﻄَﺎﻑ och uttalas qiTaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skörd

fi3aal blir qiTaaf

Vi har sett att det arabiska ordet för skörd skrivs ﻗِﻄَﺎﻑ och uttalas qiTaaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet qiTaaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skörd