Arabiska för skriva till

kaataba
ﻛَﺎﺗَﺐَ
skriva till – dåtid han
yukaatibu
ﻳُﻜَﺎﺗِﺐُ
skriva till – nutid han

Det arabiska verbet för att skriva till skrivs ﻛَﺎﺗَﺐَ och uttalas kaataba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜَﺎﺗِﺐُ och uttalas yukaatibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skriva till består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skriva till

Alla bokstäver i skriva till

ﻛَﺎﺗَﺐَ
ﻛـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
alef
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för skriva till består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺎﺗَﺐَ och uttalas kaataba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skriva till

faa3ala blir kaataba

Vi har sett att det arabiska ordet för skriva till skrivs ﻛَﺎﺗَﺐَ och uttalas kaataba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet kaataba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skriva till

Böjningsformer av skriva till

dåtid
nutid
han
kaataba
ﻛَﺎﺗَﺐَ
han - dåtid
yukaatibu
ﻳُﻜَﺎﺗِﺐُ
han - nutid
hon
kaatabat
ﻛَﺎﺗَﺒَﺖ
hon - dåtid
tukaatibu
ﺗُﻜَﺎﺗِﺐُ
hon - nutid
jag
kaatabtu
ﻛَﺎﺗَﺒﺖُ
jag - dåtid
'ukaatibu
ﺃُﻛَﺎﺗِﺐُ
jag - nutid