Bokstaven alef

Bokstaven alef ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver alef.

Så uttalas alef

Alif har inget eget ljud. Ljudet beror på vokalen som sitter ovanpå eller under alif (men som inte alltid skrivs ut). De arabiska vokalerna är fatha (a), damma (u) eller kasra (i).
Som exmpel kan vi ta det arabiska ordet för explosion som skrivs اِنفِجَار och uttalas infijaar. Ordet med börjar med ett alif med kasra under sig, vilket ger ljudet i.
Alif kan också bära upp hamza. Om vokalen är a eller u, så hamnar hamza ovanför. Som i det arabiska ordet أَرسَلَ som betyder han skickade. Ordet uttalas 'arsala och börjar med ett alif med hamza och vokalen fatha ovanför.
Om alif bär upp hamza och har vokalen i, så hamnar hamza under. Som i det arabiska ordet إِلهَام som betyder inspiration. Ordet uttalas 'ilhaam och börjar med ett alif med hamza och vokalen karsa under.
Om alif saknar hamza, föregås av vokalen fatha (a) och inte själv har någon vokal, då blir uttalet ett långt aa. Det kan du se och höra i infijaar (explosion) och 'ilhaam (inspiration) ovan. Det andra alifet i båda ordet smälter smälter ihop med a-vokalen före och bildar den långa vokalen aa.

Så skrivs alef

Bokstaven alef har två former: isolerad och final.

finalisolerad
ـﺎ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven alef har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas alef ihop med den. Men alef kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

alef isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven alef i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

alef ensam

När alef står för sig själv används den isolerade formen.

alef i början av ord

När alef är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

alef i mitten efter right-join

När alef är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

alef i slutet efter right-join

När alef är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle alef inte koppla ihop med den).

alef final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven alef i final form:

ـﺎ

Denna form används i följande situationer:

alef i mitten av ord

När alef är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

alef i slutet av ord

När alef är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs alef

Bokstaven alef har två former.
Den isolerade formen används när alef står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺎ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med right joining.

alef är en månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arbiska bokstaven alef är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas so mal och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver, och de assimileras med den bestämda artikeln al.

Exempelvis det arabiska ordet för aldrig, föralltid uttalas 'abadan och skrivs ﺃَﺑَﺪﺍً. I bestämd form uttalas det al'abadan och skrivs اَل‍ﺃَﺑَﺪﺍً.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver