Arabiska mönster

Aktivt particip

Aktivt particip beskriver ofta en handling eller någon som utför en handling (som chaufför och poet).

Passivt particip

Passivt particip beskriver ofta någon eller något som är föremål för en handling (som lyckosam och organiserad).

Verbalnomen (verbform 2 - 10)

Verbalnomen beskriver en handling, men till skillnad från verb utan tidsperspektiv. Exempelvis ord som tävling och användning är verbalnomen.

Verbalnomen

Många vanligt förekommande ord (som stor och vacker) är verbalnomen form 1.

Plats- och tidsnomen

Nomen som beskriver plats eller tid är lätta att känna igen eftersom de börjar med prefixet ma.

Instrumentnomen

Instrumentnomen är väldigt lätta att känna igen eftersom de börjar på mi

Färger

De flesta färger följer samma ordmönster.

Nisbah

Nisbah är ett sätt att skapa adjektiv genom att lägga till suffixet iyy på slutet.

Artificiellt verbalnomen

Artificiella verbalnomen slutar på iyya och liknar därmed nisbah-adjektiv i femininum singular.

Yrken

Många arabiska ord för yrken följer samma mönster.

övriga

Verb (verbform 1)

Verb med det enklaste mönstret: en kort vokal efter varje rotbokstav.

Verb (verbform 2 - 10)

Verb form 2 och uppåt har en mer avgränsad betydelse jämfört med verb i form 1.