Verb verbform 7

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 7. Alla ord har strukturen infa3ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att ansluta, tränga igenom
inkharaTa
ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ
att anslutas, bli deltagare
inDamma
ﺍِﻧﻀَﻢَّ
att attraheras, gravitera
injadhaba
ﺍِﻧﺠَﺬَﺏَ
att bli avbruten, bli avskuren
inqaTa3a
ﺍِﻧﻘَﻄَﻊَ
att bli färgad
inSabagha
ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ
att bli irriterad
inza3aja
ﺍِﻧﺰَﻋَﺞَ
att bli lurad
inkhada3a
ﺍِﻧﺨَﺪَﻉَ
att bländas
inbahara
ﺍِﻧﺒَﻬَﺮَ
att buga
inHanaa
ﺍِﻧﺤَﻨَﻰ
att delas
inqasama
ﺍِﻧﻘَﺴَﻢَ
att divergera, förgrena sig
insha3aba
ﺍِﻧﺸَﻌَﺐَ
att dra ihop sig, krympa
inqabaDa
ﺍِﻧﻘَﺒَﺾَ
att dras av, subtraheras
inkhaSama
ﺍِﻧﺨَﺼَﻢَ
att explodera
infajara
ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ
att föras bort
injarafa
ﺍِﻧﺠَﺮَﻑَ
att förflyta, upphöra
inSarama
ﺍِﻧﺼَﺮَﻡَ
att förflyttas
inkhala3a
ﺍِﻧﺨَﻠَﻊَ
att gå ner
inHadara
ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ
att gå sönder
inkasara
ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
att hällas, spillas
indalaqa
ﺍِﻧﺪَﻟَﻖَ
att isolera, vara ensam
infarada
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ
att lämna
inSarafa
ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ
att lösgöras
infaSala
ﺍِﻧﻔَﺼَﻞَ
att minska
inkhafaDa
ﺍِﻧﺨَﻔَﺾَ
att omvändas, tippa över
inqalaba
ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ
att påverkas
infa3ala
ﺍِﻧﻔَﻌَﻞَ
att raderas ut
inmaHaa
ﺍِﻧﻤَﺤَﻰ
att regna, ösa
inhamara
ﺍِﻧﻬَﻤَﺮَ
att rusa iväg
indafa3a
ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ
att sprida ut, vara glad, vika ut
inbasaTa
ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
att starta
inTalaqa
ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ
att vara nödvändig
inbaghaa
ﺍِﻧﺒَﻐَﻰ
att vara oförståelig
in3ajama
ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ
att vara övergiven
inkhadhala
ﺍِﻧﺨَﺬَﻝَ
att vika av
inHarafa
ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ
att visas, öppnas
infaraja
ﺍِﻧﻔَﺮَﺝَ
att öppnas
infataHa
ﺍِﻧﻔَﺘَﺢَ