Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen fa3il, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

aromatisk, doftande
3aTir
ﻋَﻄِﺮ
axel
katif
ﻛَﺘِﻒ
dammig
tarib
ﺗَﺮِﺏ
glad, sorglös
mariH
ﻣَﺮِﺡ
kung
malik
ﻣَﻠِﻚ
leopard, tiger
namir
ﻧَﻤِﺮ
livmoder
raHim
ﺭَﺣِﻢ
nöjd
fariH
ﻓَﺮِﺡ
smaklig
Ta3im
ﻃَﻌِﻢ
stjärt
radif
ﺭَﺩِﻑ