Plats- och tidsnomen

Arabiska ord som har mönstret Plats- och tidsnomen. Alla ord har strukturen maf3ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

begravningsplats
maqbara
ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ
bibliotek, bokhandel, bokhylla
maktaba
ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ
fordon
markaba
ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ
kungadöme
mamlaka
ﻣَﻤﻠَﻜَﺔ
plånbok
maHfaZa
ﻣَﺤﻔَﻈَﺔ
rankning, status
martaba
ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ
rättegång
maHkama
ﻣَﺤﻜَﻤَﺔ
skola
madrasa
ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ
skorsten
madkhana
ﻣَﺪﺧَﻨَﺔ
tryckeri
maTba3a
ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ