Verb verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 1. Alla ord har strukturen fa3ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att absorbera, suga
maSSa
ﻣَﺺَّ
att ackumulera
rakama
ﺭَﻛَﻢَ
att amputera, stympa
batara
ﺑَﺘَﺮَ
att anklaga
laama
ﻟَﺎﻡَ
att anta
Zanna
ﻇَﻦَّ
att artikulera, testa
3ajama
ﻋَﺠَﻢَ
att attrahera
jadhaba
ﺟَﺬَﺏَ
att avse
hamma
ﻫَﻢَّ
att avse, skänka
khaSSa
ﺧَﺺَّ
att avslöja
baaHa
ﺑَﺎﺡَ
att avstå, vägra
rafaDa
ﺭَﻓَﺾَ
att avta
khamada
ﺧَﻤَﺪَ
att avundas
Hasada
ﺣَﺴَﺪَ
att avvisa
nakafa
ﻧَﻜَﻒَ
att avvärja
janaba
ﺟَﻨَﺐَ
att bedra
khaana
ﺧَﺎﻥَ
att befalla, döma
Hakama
ﺣَﻜَﻢَ
att begrava
dafana
ﺩَﻓَﻦَ
att begränsa, hindra
Habasa
ﺣَﺒَﺲَ
att bemästra, kontrollera
rabba
ﺭَﺏَّ
att beordra
'amara
ﺃَﻣَﺮَ
att beräkna, räkna
Hasaba
ﺣَﺴَﺐَ
att berätta, klippa
qaSSa
ﻗَﺺَّ
att besegra, överträffa
naDala
ﻧَﻀَﻞَ
att beslöja, dölja
Hajaba
ﺣَﺠَﺐَ
att beställa, efterfråga, söka
Talaba
ﻃَﻠَﺐَ
att besöka
zaara
ﺯَﺍﺭَ
att betrakta
maqala
ﻣَﻘَﻞَ
att bevara, skydda
Saana
ﺻَﺎﻥَ
att bevilja, ge
naala
ﻧَﺎﻝَ
att binda
rabaTa
ﺭَﺑَﻂَ
att bita, nypa
qaraSa
ﻗَﺮَﺹَ
att bjuda in, ringa
da3aa
ﺩَﻋَﺎ
att blekna bort, dö ut
khabaa
ﺧَﺒَﺎ
att bli
ghadaa
ﻏَﺪَﺍ
att bli dålig
fasada
ﻓَﺴَﺪَ
att bli lång
Taala
ﻃَﺎﻝَ
att blixtra, skina
baraqa
ﺑَﺮَﻕَ
att blockera, hindra
sadda
ﺳَﺪَّ
att blåsa
habba
ﻫَﺐَّ
att blåsa
nafakha
ﻧَﻔَﺦَ
att blötlägga, laka ur
mashsha
ﻣَﺶَّ
att bo
sakana
ﺳَﻜَﻦَ
att bomstra, skina
zahara
ﺯَﻫَﺮَ
att bosätta sig, landa
HaTTa
ﺣَﻂَّ
att bryta, upplösa
faDDa
ﻓَﺾَّ
att bråka
ladda
ﻟَﺪَّ
att buckla till
falla
ﻓَﻞَّ
att byta, ersätta
badala
ﺑَﺪَﻝَ
att böja, luta
Saghaa
ﺻَﻐَﺎ
att bönfalla, söka
nashada
ﻧَﺸَﺪَ
att börja, försvinna, gå ut
raaHa
ﺭَﺍﺡَ
att cirkulera
Taafa
ﻃَﺎﻑَ
att cirkulera
raaja
ﺭَﺍﺝَ
att damma, skaka av
nafaDa
ﻧَﻔَﺾَ
att dansa
raqaSa
ﺭَﻗَﺺَ
att darra
rajafa
ﺭَﺟَﻒَ
att demontera
fakka
ﻓَﻚَّ
att dia
Dara3a
ﺿَﺮَﻉَ
att doppa, sänka ned
ghaTTa
ﻏَﻂَّ
att dra
jarra
ﺟَﺮَّ
att dra tillbaka, dra ut
salla
ﺳَﻞَّ
att dricka, klunka
3abba
ﻋَﺐَّ
att droppa, peka
naqaTa
ﻧَﻘَﻂَ
att droppa, sippra
qaTara
ﻗَﻄَﺮَ
att drömma
Halama
ﺣَﻠَﻢَ
att dunka, krasha
raTama
ﺭَﻃَﻢَ
att dyka
ghaaSa
ﻏَﺎﺹَ
att dyka in i
khaaDa
ﺧَﺎﺽَ
att dyka upp
khaTara
ﺧَﻄَﺮَ
att dyka upp
laaHa
ﻟَﺎﺡَ
att dyka upp
bazagha
ﺑَﺰَﻍَ
att dyka upp
najama
ﻧَﺠَﻢَ
att dyka upp, komma ut, stiga upp
Tala3a
ﻃَﻠَﻊَ
att dyka upp, närvara
HaDara
ﺣَﻀَﺮَ
att dyrka
3abada
ﻋَﺒَﺪَ
att dö
maata
ﻣَﺎﺕَ
att döda
qatala
ﻗَﺘَﻞَ
att dölja
ghamma
ﻏَﻢَّ
att falla
saqaTa
ﺳَﻘَﻂَ
att fasta
Saama
ﺻَﺎﻡَ
att fly
najaa
ﻧَﺠَﺎ
att flyta
Tafaa
ﻃَﻔَﺎ
att flyta, simma
3aama
ﻋَﺎﻡَ
att fläta
jadala
ﺟَﺪَﻝَ
att flöda, strömma
darra
ﺩَﺭَّ
att fortsätta
daama
ﺩَﺍﻡَ
att fortsätta, förbli, stanna
Zalla
ﻇَﻞَّ
att fradga, skumma
raghaa
ﺭَﻏَﺎ
att framträda
baraza
ﺑَﺮَﺯَ
att fullfölja, sträva
qassa
ﻗَﺲَّ
att fuska
ghashsha
ﻏَﺶَّ
att fylla
Hashaa
ﺣَﺸَﺎ
att fånga, förstöra
ghaala
ﻏَﺎﻝَ
att färga
Sabagha
ﺻَﺒَﻎَ
att följa
salaka
ﺳَﻠَﻚَ
att följa, recitera
talaa
ﺗَﻠَﺎ
att följa, spåra
qafaa
ﻗَﻔَﺎ
att följa, spåra
qafara
ﻗَﻔَﺮَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
jarafa
ﺟَﺮَﻑَ
att förbanna, stena
rajama
ﺭَﺟَﻢَ
att förbjuda, hägna in
HaZara
ﺣَﻈَﺮَ
att förbli
labba
ﻟَﺐَّ
att förebygga
3aDala
ﻋَﻀَﻞَ
att föregå
salafa
ﺳَﻠَﻒَ
att föregå
faraTa
ﻓَﺮَﻁَ
att förhindra
Haala
ﺣَﺎﻝَ
att förjaga, försvara
dhabba
ﺫَﺏَّ
att förlåta
3afaa
ﻋَﻔَﺎ
att förlänga, sprida
basaTa
ﺑَﺴَﻂَ
att förolämpa, smäda
shatama
ﺷَﺘَﻢَ
att försegla
khatama
ﺧَﺘَﻢَ
att förstöra, upphäva
naqaDa
ﻧَﻘَﺾَ
att försumma
ghafala
ﻏَﻔَﻞَ
att försvara, sprida ut
dhaada
ﺫَﺍﺩَ
att galoppera
qamaSa
ﻗَﻤَﺺَ
att ge, krypa
Habaa
ﺣَﺒَﺎ
att glömma
sahaa
ﺳَﻬَﺎ
att gå fel
khaaba
ﺧَﺎﺏَ
att gå in
dakhala
ﺩَﺧَﻞَ
att gå ut
kharaja
ﺧَﺮَﺝَ
att gå vilse
TaaHa
ﻃَﺎﺡَ
att göra bot, ångra
taaba
ﺗَﺎﺏَ
att göra glad
sarra
ﺳَﺮَّ
att hacka
farama
ﻓَﺮَﻡَ
att halta
3araja
ﻋَﺮَﺝَ
att hamra, slå
Taraqa
ﻃَﺮَﻕَ
att hemsöka
3araa
ﻋَﺮَﺍ
att hetsa, uppmana
Haththa
ﺣَﺚَّ
att hjälpa, stödja
najada
ﻧَﺠَﺪَ
att hoppas, önska
rajaa
ﺭَﺟَﺎ
att hosta
sa3ala
ﺳَﻌَﻞَ
att hota, skrämma
haala
ﻫَﺎﻝَ
att hungra, svälta
jaa3a
ﺟَﺎﻉَ
att hålla ut
Sabara
ﺻَﺒَﺮَ
att hälla
Sabba
ﺻَﺐَّ
att hälla
sakaba
ﺳَﻜَﺐَ
att hälla
dafaqa
ﺩَﻓَﻖَ
att hällregna
hamara
ﻫَﻤَﺮَ
att hända
Hadatha
ﺣَﺪَﺙَ
att hända, skaffa
HaSala
ﺣَﺼَﻞَ
att hänga
shanaqa
ﺷَﻨَﻖَ
att hänga ned
sadala
ﺳَﺪَﻝَ
att imitera
Hadhaa
ﺣَﺬَﺍ
att infogas
damaja
ﺩَﻣَﺞَ
att injicera
Haqana
ﺣَﻘَﻦَ
att inkludera
Damma
ﺿَﻢَّ
att invadera
ghazaa
ﻏَﺰَﺍ
att justera
DabaTa
ﺿَﺒَﻂَ
att kasta
rashaqa
ﺭَﺷَﻖَ
att kasta ut
Tarada
ﻃَﺮَﺩَ
att kika
jaasa
ﺟَﺎﺱَ
att klaga, lida
shakaa
ﺷَﻜَﺎ
att klassificera, ordna
Saffa
ﺻَﻒَّ
att klia, skava, skrapa
Hakka
ﺣَﻚَّ
att klippa
jazza
ﺟَﺰَّ
att kliva
khaTaa
ﺧَﻄَﺎ
att kliva på
daasa
ﺩَﺍﺱَ
att klyva
shaqqa
ﺷَﻖَّ
att klä
kasaa
ﻛَﺴَﺎ
att knäböja
sajada
ﺳَﺠَﺪَ
att knäppa
zarra
ﺯَﺭَّ
att koka
salaqa
ﺳَﻠَﻖَ
att koka över, välla ut
faara
ﻓَﺎﺭَ
att koka, sjuda
Tahaa
ﻃَﻬَﺎ
att komma ut, publiceras
Sadara
ﺻَﺪَﺭَ
att komplicera
rabaka
ﺭَﺑَﻚَ
att kräva, tvinga
saama
ﺳَﺎﻡَ
att kväva
khanaqa
ﺧَﻨَﻖَ
att känna
sha3ara
ﺷَﻌَﺮَ
att köra
saaqa
ﺳَﺎﻕَ
att köra, leda
qaada
ﻗَﺎﺩَ
att laga mat
Tabakha
ﻃَﺒَﺦَ
att landa
habaTa
ﻫَﺒَﻂَ
att leka
lahaa
ﻟَﻬَﺎ
att ligga ned
raqada
ﺭَﻗَﺪَ
att likna
mathala
ﻣَﺜَﻞَ
att lukta
shamma
ﺷَﻢَّ
att lysa, skina
Dawa'a
ﺿَﻮَﺃَ
att låsa
sakka
ﺳَﻚَّ
att lämna
taraka
ﺗَﺮَﻙَ
att löda, svetsa
laHama
ﻟَﺤَﻢَ
att mata
zaqqa
ﺯَﻕَّ
att menstruera
Tamatha
ﻃَﻤَﺚَ
att minnas, nämna
dhakara
ﺫَﻛَﺮَ
att minska, reducera
khassa
ﺧَﺲَّ
att minska, saknas
naqaSa
ﻧَﻘَﺺَ
att måla, rita
rasama
ﺭَﺳَﻢَ
att nedsänka, översvämma
ghamara
ﻏَﻤَﺮَ
att närma sig
danaa
ﺩَﻧَﺎ
att observera
raSada
ﺭَﺻَﺪَ
att observera, titta
naZara
ﻧَﻈَﺮَ
att olja, smörja
dahana
ﺩَﻫَﻦَ
att omfamna
HaDana
ﺣَﻀَﻦَ
att passera
3abara
ﻋَﺒَﺮَ
att passera
marra
ﻣَﺮَّ
att passera
faata
ﻓَﺎﺕَ
att penetrera
ghaara
ﻏَﺎﺭَ
att piska
jalada
ﺟَﻠَﺪَ
att plocka
khalla
ﺧَﻞَّ
att plundra
salaba
ﺳَﻠَﺐَ
att plöja
Haratha
ﺣَﺮَﺙَ
att polera
Saqala
ﺻَﻘَﻞَ
att pumpa
Dakhkha
ﺿَﺦَّ
att resa sig
qaama
ﻗَﺎﻡَ
att resa, utforska
jaaba
ﺟَﺎﺏَ
att returnera, svara
radda
ﺭَﺩَّ
att revoltera
thaara
ﺛَﺎﺭَ
att rulla, vrida
laffa
ﻟَﻒَّ
att rycka upp
jaththa
ﺟَﺚَّ
att räkna
3adda
ﻋَﺪَّ
att röra, sondera
jassa
ﺟَﺲَّ
att samla
lamma
ﻟَﻢَّ
att samla, skörda
HaSada
ﺣَﺼَﺪَ
att samtala
samara
ﺳَﻤَﺮَ
att segra, styra
saada
ﺳَﺎﺩَ
att sila, sålla
nakhala
ﻧَﺨَﻞَ
att sitta
qa3ada
ﻗَﻌَﺪَ
att skada
Darra
ﺿَﺮَّ
att skaka
hazza
ﻫَﺰَّ
att skaka, skälva
rajja
ﺭَﺝَّ
att skala
faSSa
ﻓَﺺَّ
att skapa
khalaqa
ﺧَﻠَﻖَ
att skina
jalaa
ﺟَﻠَﺎ
att skissa
saTara
ﺳَﻄَﺮَ
att skoja
majana
ﻣَﺠَﻦَ
att skrapa upp
nakata
ﻧَﻜَﺖَ
att skrika
Sarakha
ﺻَﺮَﺥَ
att skriva
kataba
ﻛَﺘَﺐَ
att skvätta, stänka
radhdha
ﺭَﺫَّ
att sky
jafaa
ﺟَﻔَﺎ
att skynda
maTaa
ﻣَﻄَﺎ
att skänka
jadaa
ﺟَﺪَﺍ
att skänka
razaqa
ﺭَﺯَﻕَ
att slumra
ghafaa
ﻏَﻔَﺎ
att sluta
kaffa
ﻛَﻒَّ
att släppa
Talaqa
ﻃَﻠَﻖَ
att släppa
zajala
ﺯَﺟَﻞَ
att smaka
dhaaqa
ﺫَﺍﻕَ
att smälta
dhaaba
ﺫَﺍﺏَ
att snatta
nashala
ﻧَﺸَﻞَ
att snida
najara
ﻧَﺠَﺮَ
att snåla
shaHHa
ﺷَﺢَّ
att sopa
kanasa
ﻛَﻨَﺲَ
att sparka
rakala
ﺭَﻛَﻞَ
att spilla, ösa
dalaqa
ﺩَﻟَﻖَ
att sporra, uppmana
Haadha
ﺣَﺎﺫَ
att spotta
baSaqa
ﺑَﺼَﻖَ
att spotta
bazaqa
ﺑَﺰَﻕَ
att sprida, stänka
rashsha
ﺭَﺵَّ
att sprida, sända
baththa
ﺑَﺚَّ
att springa
rakaDa
ﺭَﻛَﺾَ
att stiga upp
sharaqa
ﺷَﺮَﻕَ
att stiga, vara upphöjd
samaa
ﺳَﻤَﺎ
att stirra
ranaa
ﺭَﻧَﺎ
att stjäla
laSSa
ﻟَﺺَّ
att strama åt, stärka
shadda
ﺷَﺪَّ
att stretcha
maTTa
ﻣَﻂَّ
att sträcka ut
madda
ﻣَﺪَّ
att ströva
jaala
ﺟَﺎﻝَ
att studera
darasa
ﺩَﺭَﺱَ
att säga
qaala
ﻗَﺎﻝَ
att särskilja
faraqa
ﻓَﺮَﻕَ
att sätta upp
naSaba
ﻧَﺼَﺐَ
att söka skydd
laadha
ﻟَﺎﺫَ
att sörja
naaHa
ﻧَﺎﺡَ
att ta
'akhadha
ﺃَﺧَﺬَ
att tacka
shakara
ﺷَﻜَﺮَ
att tala sanning
Sadaqa
ﺻَﺪَﻕَ
att tilltala, vara ren
raaqa
ﺭَﺍﻕَ
att titta
shaafa
ﺷَﺎﻑَ
att titta
ramaqa
ﺭَﻣَﻖَ
att titta
baSSa
ﺑَﺺَّ
att titta, vänta
rabaSa
ﺭَﺑَﺺَ
att transportera
naqala
ﻧَﻘَﻞَ
att trimma, vässa
Tarra
ﻃَﺮَّ
att turnera, utforska
raada
ﺭَﺍﺩَ
att tvivla
shakka
ﺷَﻚَّ
att uppehålla sig, vara kvar
makatha
ﻣَﻜَﺚَ
att upphöra
zaala
ﺯَﺍﻝَ
att uppnå
balagha
ﺑَﻠَﻎَ
att upptäcka
3athara
ﻋَﺜَﺮَ
att urholka
samala
ﺳَﻤَﻞَ
att urskilja
faraqa
ﻓَﺮَﻕَ
att utmärka sig, vara lång
basaqa
ﺑَﺴَﻖَ
att utradera
maHaa
ﻣَﺤَﺎ
att uttala
naTaqa
ﻧَﻄَﻖَ
att utträda, vara tom
khalaa
ﺧَﻠَﺎ
att vakna
SaHaa
ﺻَﺤَﺎ
att vakta
Harasa
ﺣَﺮَﺱَ
att vakta
naTara
ﻧَﻄَﺮَ
att vara
kaana
ﻛَﺎﻥَ
att vara bedrövad
shajaa
ﺷَﺠَﺎ
att vara bra
SalaHa
ﺻَﻠَﺢَ
att vara enkel
haana
ﻫَﺎﻥَ
att vara fast
Salada
ﺻَﻠَﺪَ
att vara försiktig, vara mjuk
rakhama
ﺭَﺧَﻢَ
att vara generös, vara god
jaada
ﺟَﺎﺩَ
att vara god
qadaa
ﻗَﺪَﺍ
att vara låg
safala
ﺳَﻔَﻞَ
att vara modig, vara stark
ba'asa
ﺑَﺄَﺱَ
att vara odödlig
khalada
ﺧَﻠَﺪَ
att vara ogiltig
baTala
ﺑَﻄَﻞَ
att vara ordentligt rotad
rasakha
ﺭَﺳَﺦَ
att vara ren
Tahara
ﻃَﻬَﺮَ
att vara ren, vara rättfärdig
zakaa
ﺯَﻛَﺎ
att vara stabil
thabata
ﺛَﺒَﺖَ
att vara tyst
sakata
ﺳَﻜَﺖَ
att vara tyst
Samata
ﺻَﻤَﺖَ
att vara universell
3amma
ﻋَﻢَّ
att verka
badaa
ﺑَﺪَﺍ
att visa
dalla
ﺩَﻝَّ
att vända sig
daara
ﺩَﺍﺭَ
att väsa
faHHa
ﻓَﺢَّ
att växa
nabata
ﻧَﺒَﺖَ
att växa, öka
namaa
ﻧَﻤَﺎ
att åska
ra3ada
ﺭَﻋَﺪَ
att åta sig djärvt
qaHama
ﻗَﺤَﻢَ
att återvända
3aada
ﻋَﺎﺩَ
att åtrå
raama
ﺭَﺍﻡَ
att äta
'akala
ﺃَﻛَﻞَ
att ösregna
haTala
ﻫَﻄَﻞَ
att överge
hajara
ﻫَﺠَﺮَ
att överge
khadhala
ﺧَﺬَﻝَ
att överstiga, överträffa
faaqa
ﻓَﺎﻕَ
att överträffa
nabagha
ﻧَﺒَﻎَ
att övervintra
shataa
ﺷَﺘَﺎ