Verb verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 1. Alla ord har strukturen fa3ila, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att acceptera
qabila
ﻗَﺒِﻞَ
att akta sig
Hadhira
ﺣَﺬِﺭَ
att ammas
raDi3a
ﺭَﺿِﻊَ
att arbeta
3amila
ﻋَﻤِﻞَ
att avmagra
naHila
ﻧَﺤِﻞَ
att befara, frukta
khashiya
ﺧَﺸِﻲَ
att bevittna
shahida
ﺷَﻬِﺪَ
att bleka, vissna
dhawiya
ﺫَﻭِﻱَ
att blekna, bli sorgsen
kamida
ﻛَﻤِﺪَ
att bli arg
ghaDiba
ﻏَﻀِﺐَ
att bli berusad
sakira
ﺳَﻜِﺮَ
att bli berusad
thamila
ﺛَﻤِﻞَ
att bli dammig
tariba
ﺗَﺮِﺏَ
att bli ful, vara ful
bashi3a
ﺑَﺸِﻊَ
att bli glad
sa3ida
ﺳَﻌِﺪَ
att bli grumlig, vara grumlig
3akira
ﻋَﻜِﺮَ
att bli rik
thariya
ﺛَﺮِﻱَ
att bli räddad
naqidha
ﻧَﻘِﺬَ
att bli sjuk
mariDa
ﻣَﺮِﺽَ
att bli sjuk
saqima
ﺳَﻘِﻢَ
att bli smutsig
katina
ﻛَﺘِﻦَ
att bli tom
farigha
ﻓَﺮِﻍَ
att bli trött
ta3iba
ﺗَﻌِﺐَ
att bli överraskad
3ajiba
ﻋَﺠِﺐَ
att brinna
wali3a
ﻭَﻟِﻊَ
att brinna, flamma
lahiba
ﻟَﻬِﺐَ
att bära, klä på sig
labisa
ﻟَﺒِﺲَ
att dricka
shariba
ﺷَﺮِﺏَ
att drunkna
ghariqa
ﻏَﺮِﻕَ
att eftertrakta
ghawiya
ﻏَﻮِﻱَ
att fastna
laHima
ﻟَﺤِﻢَ
att flamma upp
Darima
ﺿَﺮِﻡَ
att fortsätta, vara nödvändig
lazima
ﻟَﺰِﻡَ
att frukta
rahiba
ﺭَﻫِﺐَ
att fuska med, fåna sig, leka med
3abitha
ﻋَﺒِﺚَ
att få, vinna
rabiHa
ﺭَﺑِﺢَ
att fånga
ghanima
ﻏَﻨِﻢَ
att fånga, nå
laHiqa
ﻟَﺤِﻖَ
att fästa
lajina
ﻟَﺠِﻦَ
att följa
SaHiba
ﺻَﺤِﺐَ
att följa
waliya
ﻭَﻟِﻲَ
att följa, spåra
tabi3a
ﺗَﺒِﻊَ
att förlöjliga, skratta åt
sakhira
ﺳَﺨِﺮَ
att förneka, vara okunnig
nakira
ﻧَﻜِﺮَ
att förstå
fahima
ﻓَﻬِﻢَ
att förstå
faqiha
ﻓَﻘِﻪَ
att förstöras, skadas
talifa
ﺗَﻠِﻒَ
att förstöras, sönderdelas
khariba
ﺧَﺮِﺏَ
att förtvivla
qaniTa
ﻗَﻨِﻂَ
att gilla
kalifa
ﻛَﻠِﻒَ
att glädjas
bashira
ﺑَﺸِﺮَ
att glömma
nasiya
ﻧَﺴِﻲَ
att gnola, sjunga
hazija
ﻫَﺰِﺝَ
att grimasera
Sa3ira
ﺻَﻌِﺮَ
att gå barfota
Hafiya
ﺣَﻔِﻲَ
att ha ett öga
3awira
ﻋَﻮِﺭَ
att ha matsmältningsbesvär
takhima
ﺗَﺨِﻢَ
att ha medlidande, vara barmhärtig
raHima
ﺭَﺣِﻢَ
att ha roligt
mariHa
ﻣَﺮِﺡَ
att hata
kariha
ﻛَﺮِﻩَ
att hälsa
raHiba
ﺭَﺣِﺐَ
att hämnas, vara fientlig
naqima
ﻧَﻘِﻢَ
att höra
sami3a
ﺳَﻤِﻊَ
att inkludera, innehålla
shamila
ﺷَﻤِﻞَ
att klamra fast
shabitha
ﺷَﺒِﺚَ
att konsumera, sluka
lahima
ﻟَﻬِﻢَ
att känna smärta
waji3a
ﻭَﺟِﻊَ
att leka, spela
la3iba
ﻟَﻌِﺐَ
att lita på
wathiqa
ﻭَﺛِﻖَ
att lukta
3abiqa
ﻋَﺒِﻖَ
att lukta
nashiqa
ﻧَﺸِﻖَ
att lyckas
Zafira
ﻇَﻔِﺮَ
att lämna
bariHa
ﺑَﺮِﺡَ
att längta
lahifa
ﻟَﻬِﻒَ
att misslyckas
fashila
ﻓَﺸِﻞَ
att mogna
naDija
ﻧَﻀِﺞَ
att möta
laqiya
ﻟَﻘِﻲَ
att pirra
namila
ﻧَﻤِﻞَ
att ruttna
3afina
ﻋَﻔِﻦَ
att sakna
3adima
ﻋَﺪِﻡَ
att skela
Hawila
ﺣَﻮِﻝَ
att skratta
DaHika
ﺿَﺤِﻚَ
att skrika
Sakhiba
ﺻَﺨِﺐَ
att skynda
hari3a
ﻫَﺮِﻉَ
att skämmas, vara blyg
khajila
ﺧَﺠِﻞَ
att smaka
Ta3ima
ﻃَﻌِﻢَ
att stanna, vara kvar
baqiya
ﺑَﻘِﻲَ
att stiga
Sa3ida
ﺻَﻌِﺪَ
att strömma
zariba
ﺯَﺭِﺏَ
att svettas
najida
ﻧَﺠِﺪَ
att sympatisera
shafiqa
ﺷَﻔِﻖَ
att torka
yabisa
ﻳَﺒِﺲَ
att uppfatta
baSira
ﺑَﺼِﺮَ
att vara arg
Haniqa
ﺣَﻨِﻖَ
att vara bekymmersfri
raghida
ﺭَﻏِﺪَ
att vara besatt
hawisa
ﻫَﻮِﺱَ
att vara besvärlig
Harija
ﺣَﺮِﺝَ
att vara blond
shaqira
ﺷَﻘِﺮَ
att vara blå
zariqa
ﺯَﺭِﻕَ
att vara brännande
ramiDa
ﺭَﻣِﺾَ
att vara elak
sharisa
ﺷَﺮِﺱَ
att vara entusiastisk
Hamisa
ﺣَﻤِﺲَ
att vara fast
waHila
ﻭَﺣِﻞَ
att vara fruktbar
khaSiba
ﺧَﺼِﺐَ
att vara förorenad
danisa
ﺩَﻧِﺲَ
att vara förvånad, vara överraskad
dahisha
ﺩَﻫِﺶَ
att vara glad
fariHa
ﻓَﺮِﺡَ
att vara grön
khaDira
ﺧَﻀِﺮَ
att vara hårig
wabira
ﻭَﺑِﺮَ
att vara ignorant
jahila
ﺟَﻬِﻞَ
att vara intrasslad
rabika
ﺭَﺑِﻚَ
att vara kolsvart
Halika
ﺣَﻠِﻚَ
att vara lam
kasiHa
ﻛَﺴِﺢَ
att vara mätt
shabi3a
ﺷَﺒِﻊَ
att vara naken
3ariya
ﻋَﺮِﻱَ
att vara obetydlig
tafiha
ﺗَﻔِﻪَ
att vara orolig
jazi3a
ﺟَﺰِﻉَ
att vara otålig
hali3a
ﻫَﻠِﻊَ
att vara puckelryggig, vara trevlig
Hadiba
ﺣَﺪِﺏَ
att vara rädd
wahila
ﻭَﻫِﻞَ
att vara rädd
dha3ira
ﺫَﻋِﺮَ
att vara senil, yra
kharifa
ﺧَﺮِﻑَ
att vara skallig
Sali3a
ﺻَﻠِﻊَ
att vara svankryggig
qa3isa
ﻗَﻌِﺲَ
att vara svart
Hawira
ﺣَﻮِﺭَ
att vara säker
salima
ﺳَﻠِﻢَ
att vara sömnlös
'ariqa
ﺃَﺭِﻕَ
att vara sömnlös
sahida
ﺳَﻬِﺪَ
att vara sömnlös, vara vaken på natten
sahira
ﺳَﻬِﺮَ
att vara tom
khawiya
ﺧَﻮِﻱَ
att vara ung, vara ungdomlig
fatiya
ﻓَﺘِﻲَ
att vara uppjagad
ghalima
ﻏَﻠِﻢَ
att vara utan regn
qaHiTa
ﻗَﺤِﻂَ
att vara välordnad
ratila
ﺭَﺗِﻞَ
att vara övertygad
qani3a
ﻗَﻨِﻊَ
att veta
3alima
ﻋَﻠِﻢَ
att vilja
raghiba
ﺭَﻏِﺐَ
att åka
rakiba
ﺭَﻛِﺐَ
att åldras
harima
ﻫَﺮِﻡَ
att ångra
nadima
ﻧَﺪِﻡَ
att älska
3ashiqa
ﻋَﺸِﻖَ