Verbalnomen verbform 7

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 7. Alla ord har strukturen infi3aal, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

reflektion
in3ikaas
ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ
assimilation, fusion, sammanslagning
indimaaj
ﺍِﻧﺪِﻣَﺎﺝ
avbrott
inqiTaa3
ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ
avsaknad, brist
in3idaam
ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ
avvikelse
inHiraaf
ﺍِﻧﺤِﺮَﺍﻑ
bländande
inbihaar
ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ
explosion
infijaar
ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ
förfall, nedgång
inHidaar
ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ
förlängning, glättighet
inbisaaT
ﺍِﻧﺒِﺴَﺎﻁ
försvinnande
inHisaar
ﺍِﻧﺤِﺴَﺎﺭ
intryck
inTibaa3
ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ
isolering
infiraad
ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ
isolering
in3izaal
ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ
kontraktion, krympande
inqibaaD
ﺍِﻧﻘِﺒَﺎﺽ
omstörtning, revolution
inqilaab
ﺍِﻧﻘِﻠَﺎﺏ
reduktion
inkhifaaD
ﺍِﻧﺨِﻔَﺎﺽ
refraktion
inkisaar
ﺍِﻧﻜِﺴَﺎﺭ
sammanbrott
inhiyaar
ﺍِﻧﻬِﻴَﺎﺭ
separation, utbrytning
infiSaal
ﺍِﻧﻔِﺼَﺎﻝ
uppbrott, upplösning
inHilaal
ﺍِﻧﺤِﻠَﺎﻝ
upptagenhet
inshighaal
ﺍِﻧﺸِﻐَﺎﻝ
utbrott
inTilaaq
ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ
utbrott
indifaa3
ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ
utsläpp
inbi3aath
ﺍِﻧﺒِﻌَﺎﺙ
öppenhet
infitaaH
ﺍِﻧﻔِﺘَﺎﺡ