Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen fi3la, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

berättelse, historia, klippning
qiSSa
ﻗِﺼَّﺔ
bit
qiT3a
ﻗِﻄﻌَﺔ
dekoration, utsmyckning
ziina
ﺯِﻳﻨَﺔ
fjäder
riisha
ﺭِﻳﺸَﺔ
hälsa
SiHHa
ﺻِﺤَّﺔ
idé
fikra
ﻓِﻜﺮَﺓ
innovation, kätteri, modenyck
bid3a
ﺑِﺪﻋَﺔ
resa
riHla
ﺭِﺣﻠَﺔ
sandbank
Diffa
ﺿِﻔَّﺔ
tjänst
khidma
ﺧِﺪﻣَﺔ