Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen fi3la, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

alfalfa
fiSSa
ﻓِﺼَّﺔ
andel, förhållande, koppling
nisba
ﻧِﺴﺒَﺔ
association, relation
3ishra
ﻋِﺸﺮَﺓ
avsnitt, paragraf
fiqra
ﻓِﻘﺮَﺓ
bakterie, frö
bidhra
ﺑِﺬﺭَﺓ
berättelse, historia, klippning
qiSSa
ﻗِﺼَّﺔ
beviljan, ersättning
minHa
ﻣِﻨﺤَﺔ
bit
qiT3a
ﻗِﻄﻌَﺔ
bit, smula
HiTma
ﺣِﻄﻤَﺔ
darrning
ri3sha
ﺭِﻋﺸَﺔ
dekoration, utsmyckning
ziina
ﺯِﻳﻨَﺔ
del, lektion, period
HiSSa
ﺣِﺼَّﺔ
delegation
bi3tha
ﺑِﻌﺜَﺔ
dotter
ibna
ﺍِﺑﻨَﺔ
duggregn
rihma
ﺭِﻫﻤَﺔ
egenskap, särdrag
Siffa
ﺻِﻔَّﺔ
emigration, immigration, migration
hijra
ﻫِﺠﺮَﺓ
erfarenhet
khibra
ﺧِﺒﺮَﺓ
fjäder
riisha
ﺭِﻳﺸَﺔ
flera
3idda
ﻋِﺪَّﺓ
form
Siigha
ﺻِﻴﻐَﺔ
fragment
kisra
ﻛِﺴﺮَﺓ
fröjd, lycka
ghibTa
ﻏِﺒﻄَﺔ
fördel, karaktärsdrag
miiza
ﻣِﻴﺰَﺓ
gods, handelsvara
sil3a
ﺳِﻠﻌَﺔ
grupp
shilla
ﺷِﻠَّﺔ
historik, uppträdande
siira
ﺳِﻴﺮَﺓ
hälsa
SiHHa
ﺻِﺤَّﺔ
idé
fikra
ﻓِﻜﺮَﺓ
innovation, kätteri, modenyck
bid3a
ﺑِﺪﻋَﺔ
intensitet
shidda
ﺷِﺪَّﺓ
juver, spene
dirra
ﺩِﺭَّﺓ
kanel
qirfa
ﻗِﺮﻓَﺔ
karaktärsdrag
shiima
ﺷِﻴﻤَﺔ
kjol
jiiba
ﺟِﻴﺒَﺔ
knep, trick
Hiila
ﺣِﻴﻠَﺔ
lag
firqa
ﻓِﺮﻗَﺔ
liv
3iisha
ﻋِﻴﺸَﺔ
mjukhet, subtilitet
riqqa
ﺭِﻗَّﺔ
motivation
himma
ﻫِﻤَّﺔ
qibla
qibla
ﻗِﺒﻠَﺔ
resa
riHla
ﺭِﺣﻠَﺔ
sandbank
Diffa
ﺿِﻔَّﺔ
silver
fiDDa
ﻓِﻀَّﺔ
skarpsinne, skicklighet
fiTna
ﻓِﻄﻨَﺔ
skägg
liHya
ﻟِﺤﻴَﺔ
tilldelning
qisma
ﻗِﺴﻤَﺔ
tjänst
khidma
ﺧِﺪﻣَﺔ
topp, toppmöte
qimma
ﻗِﻤَّﺔ
trasa
khirqa
ﺧِﺮﻗَﺔ
tuggummi
3ilka
ﻋِﻠﻜَﺔ
visdom
Hikma
ﺣِﻜﻤَﺔ
väg
sikka
ﺳِﻜَّﺔ
välsignelse
ni3ma
ﻧِﻌﻤَﺔ
värde
qiima
ﻗِﻴﻤَﺔ
yrke
mihna
ﻣِﻬﻨَﺔ
yrke
Hirfa
ﺣِﺮﻓَﺔ