Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen maf3ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

blodbad, massaker
madhbaHa
ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ
fas
marHala
ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ
fördel, intresse
maSlaHa
ﻣَﺼﻠَﺤَﺔ
lantbruk
mazra3a
ﻣَﺰﺭَﻋَﺔ
massaker
majzara
ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ
motvillighet
marghama
ﻣَﺮﻏَﻤَﺔ
problem, ärende
mas'ala
ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ