övriga

Arabiska ord som har mönstret övriga. Alla ord har strukturen faa3ila, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

affekt, tillgivenhet
3aaTifa
ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ
buss
Haafila
ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ
faasila (del av versfot), kommatecken
faaSila
ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ
familj
3aa'ila
ﻋَﺎﺋِﻠَﺔ
flygplan
Taa'ira
ﻃَﺎﺋِﺮَﺓ
fönster
naafidha
ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ
häxa
saaHira
ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ
incident
Haaditha
ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ
kran
raafi3a
ﺭَﺍﻓِﻌَﺔ
minne
dhaakira
ﺫَﺍﻛِﺮَﺓ