Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen fi3l, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

apa
qird
ﻗِﺮﺩ
barn
Tifl
ﻃِﻔﻞ
firande, högtid
3iid
ﻋِﻴﺪ
flicka
bint
ﺑِﻨﺖ
katt
qiTT
ﻗِﻂّ
kropp
jism
ﺟِﺴﻢ
kunskap, vetenskap
3ilm
ﻋِﻠﻢ
löpning
rikD
ﺭِﻛﺾ
skugga
Zill
ﻇِﻞّ
tand, ålder
sinn
ﺳِﻦّ