Verbalnomen verbform 10

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 10. Alla ord har strukturen istif3aal, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

anställning, användning
istikhdaam
ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ
användning, hantering
isti3maal
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
badande
istiHmaam
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ
byte, ersättning
istibdaal
ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ
förvåning
isti3jaab
ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ
godkännande
istiHsaan
ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ
lyssnande
istismaa3
ﺍِﺳﺘِﺴﻤَﺎﻉ
reception
istiqbaal
ﺍِﺳﺘِﻘﺒَﺎﻝ
uthållighet
istiHmaal
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻝ
utvinning
istikhraaj
ﺍِﺳﺘِﺨﺮَﺍﺝ