Aktivt particip verbform 2

Arabiska ord som har mönstret Aktivt particip verbform 2. Alla ord har strukturen mufa33il, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

bestämd
mu3arrif
ﻣُﻌَﺮِّﻑ
designer
muSammim
ﻣُﺼَﻤِّﻢ
inspektör
mufattish
ﻣُﻔَﺘِّﺶ
inspelande, inspelningsapparat, registrerande
musajjil
ﻣُﺴَﺠِّﻞ
lärare
mu3allim
ﻣُﻌَﻠِّﻢ
lärare
mudarris
ﻣُﺪَﺭِّﺱ
motor
muHarrik
ﻣُﺤَﺮِّﻙ
rökare
mudakhkhin
ﻣُﺪَﺧِّﻦ
sjuksköterska
mumarriD
ﻣُﻤَﺮِّﺽ
tidig
mubakkir
ﻣُﺒَﻜِّﺮ