Verb verbform 8

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 8. Alla ord har strukturen ifta3ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att abdikera, avgå, sluta
i3tazala
ﺍِﻋﺘَﺰَﻝَ
att absorbera
imtaSSa
ﺍِﻣﺘَﺺَّ
att anse
i3taqada
ﺍِﻋﺘَﻘَﺪَ
att anse, överväga
i3tabara
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
att anta, imitera
intaHala
ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
att arbeta
ishtaghala
ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
att avgå, ge sig av
irtaHala
ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
att avstå, vägra
imtana3a
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
att avvika, variera
ikhtalafa
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
att avvisa, motsätta sig
i3taraDa
ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
att bada, duscha
ightasala
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
att beakta, vända sig mot
iltafata
ﺍِﻟﺘَﻔَﺖَ
att begränsa sig
iqtaSara
ﺍِﻗﺘَﺼَﺮَ
att begå
irtakaba
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
att begå
iqtarafa
ﺍِﻗﺘَﺮَﻑَ
att begå självmord
intaHara
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
att begära, kräva
ishtaraTa
ﺍِﺷﺘَﺮَﻁَ
att behålla, ta
iHtafaZa
ﺍِﺣﺘَﻔَﻆَ
att behöva
iHtaaja
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
att bekänna, erkänna
i3tarafa
ﺍِﻋﺘَﺮَﻑَ
att blandas
imtazaja
ﺍِﻣﺘَﺰَﺝَ
att bli komplett, vara komplett
iktamala
ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
att bli känd
ishtahara
ﺍِﺷﺘَﻬَﺮَ
att brinna
ista3ara
ﺍِﺳﺘَﻌَﺮَ
att brinna, brännas
iHtaraqa
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
att brinna, fatta eld
ishta3ala
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
att bry sig om, intressera sig för
ihtamma
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
att bryta sig in, tränga igenom
ikhtaraqa
ﺍِﺧﺘَﺮَﻕَ
att bära
irtadaa
ﺍِﺭﺗَﺪَﻯ
att bära sandaler, vara skodd
inta3ala
ﺍِﻧﺘَﻌَﻞَ
att bära, imitera
iHtadhaa
ﺍِﺣﺘَﺬَﻯ
att darra
irtajafa
ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
att darra, skaka
irta3asha
ﺍِﺭﺗَﻌَﺶَ
att dela
iftaraqa
ﺍِﻓﺘَﺮَﻕَ
att dela av, dra av
iqtaTa3a
ﺍِﻗﺘَﻄَﻊَ
att dela, delta
ishtaraka
ﺍِﺷﺘَﺮَﻙَ
att dela, fördela
iqtasama
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
att dra sig undan, hålla sig borta
ibta3ada
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
att döljas
iltathama
ﺍِﻟﺘَﺜَﻢَ
att efterlikna, imitera
iqtadaa
ﺍِﻗﺘَﺪَﻯ
att expandera
ittasa3a
ﺍِﺗَّﺴَﻊَ
att exponeras
iftaDaHa
ﺍِﻓﺘَﻀَﺢَ
att falla, slå
irtaTama
ﺍِﺭﺗَﻄَﻢَ
att finna vila, vara nöjd
irtaaHa
ﺍِﺭﺗَﺎﺡَ
att fira
iHtafala
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
att flytta sig
intaqala
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
att följa, imitera, spåra
iqtafaa
ﺍِﻗﺘَﻔَﻰ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
att förakta
iHtaqara
ﺍِﺣﺘَﻘَﺮَ
att föreslå
iqtaraHa
ﺍِﻗﺘَﺮَﺡَ
att förfalska
ifta3ala
ﺍِﻓﺘَﻌَﻞَ
att förkorta
ikhtaSara
ﺍِﺧﺘَﺼَﺮَ
att försvinna
ikhtafaa
ﺍِﺧﺘَﻔَﻰ
att försvinna, gömma sig
ikhtaba'a
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
att förtala
ightaaba
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
att förvärva, äga
imtalaka
ﺍِﻣﺘَﻠَﻚَ
att gripa, hålla fast
i3taqala
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
att gråta, jämra sig
intaHaba
ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
att hemsöka
i3taraa
ﺍِﻋﺘَﺮَﻯ
att hålla fast vid, åta sig
iltazama
ﺍِﻟﺘَﺰَﻡَ
att hålla med
ittafaqa
ﺍِﺗَّﻔَﻖَ
att hålla samman hårt, klamra sig fast
iltaHama
ﺍِﻟﺘَﺤَﻢَ
att hänga på, lita
i3tamada
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
att idissla, repetera
ijtarra
ﺍِﺟﺘَﺮَّ
att imitera
imtathala
ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
att inkludera, innehålla
ishtamala
ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
att innehålla
iHtawaa
ﺍِﺣﺘَﻮَﻯ
att intensifiera
ishtadda
ﺍِﺷﺘَﺪَّ
att jäsa
ikhtamara
ﺍِﺧﺘَﻤَﺮَ
att klaga
ishtakaa
ﺍِﺷﺘَﻜَﻰ
att kränka , uttömma
intahaka
ﺍِﻧﺘَﻬَﻚَ
att köpa
ishtaraa
ﺍِﺷﺘَﺮَﻯ
att köpa
ibtaa3a
ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
att le
ibtasama
ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
att ljuga, lura
ibtashaka
ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
att lura
iHtaala
ﺍِﺣﺘَﺎﻝَ
att lyssna
istama3a
ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
att låna, ta över
iqtabasa
ﺍِﻗﺘَﺒَﺲَ
att lägga beslag på
iHtakara
ﺍِﺣﺘَﻜَﺮَ
att möta
iltaqaa
ﺍِﻟﺘَﻘَﻰ
att mötas, samlas
ijtama3a
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
att nå, sprida
imtadda
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
att närma sig
iqtaraba
ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
att ockupera, ta över
iHtalla
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
att oroa sig
iktaraba
ﺍِﻛﺘَﺮَﺏَ
att passera
ijtaaza
ﺍِﺟﺘَﺎﺯَ
att plocka upp, ta emot
iltaqaTa
ﺍِﻟﺘَﻘَﻂَ
att pressa
i3taSara
ﺍِﻋﺘَﺼَﺮَ
att respektera
iHtarama
ﺍِﺣﺘَﺮَﻡَ
att revoltera
intaqaDa
ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
att rycka upp
iqtala3a
ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
att rösta, välja
intakhaba
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
att sakna
iftaqada
ﺍِﻓﺘَﻘَﺪَ
att sakna
ishtaaqa
ﺍِﺷﺘَﺎﻕَ
att separera, upplösas
iftakka
ﺍِﻓﺘَﻚَّ
att skaka
ihtazza
ﺍِﻫﺘَﺰَّ
att skriva in sig
iltaHaqa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻖَ
att skryta, vara stolt
iftakhara
ﺍِﻓﺘَﺨَﺮَ
att skörda, välja
iqtaTafa
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
att sluka
iltahama
ﺍِﻟﺘَﻬَﻢَ
att sluka, svälja
ibtala3a
ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
att spridas
intashara
ﺍِﻧﺘَﺸَﺮَ
att stiga upp, vakna
intafaDa
ﺍِﻧﺘَﻔَﺾَ
att stiga, öka
irtafa3a
ﺍِﺭﺗَﻔَﻊَ
att stjäla information, tjuvlyssna
istaraqa
ﺍِﺳﺘَﺮَﻕَ
att svälla
intafakha
ﺍِﻧﺘَﻔَﺦَ
att ta tillflykt
iHtamaa
ﺍِﺣﺘَﻤَﻰ
att tolerera
iHtamala
ﺍِﺣﺘَﻤَﻞَ
att tvivla
irtaaba
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
att täcka sig
iltaHafa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
att uppfinna
ikhtara3a
ﺍِﺧﺘَﺮَﻉَ
att uppfinna
ibtada3a
ﺍِﺑﺘَﺪَﻉَ
att uppfinna
ibtakara
ﺍِﺑﺘَﻜَﺮَ
att uppsluka, utplåna
iktasaHa
ﺍِﻛﺘَﺴَﺢَ
att ursäkta
i3tadhara
ﺍِﻋﺘَﺬَﺭَ
att vara bristfällig, vara sjuk
i3talla
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
att vara deprimerad
ikta'aba
ﺍِﻛﺘَﺄَﺏَ
att vara förvirrad
iHtaara
ﺍِﺣﺘَﺎﺭَ
att vara nöjd
iktafaa
ﺍِﻛﺘَﻔَﻰ
att vara uppmärksam
intabaha
ﺍِﻧﺘَﺒَﻪَ
att välja
ikhtaara
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
att vänta
intaZara
ﺍِﻧﺘَﻈَﺮَ