Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen maf3ila, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

elegi
marthiya
ﻣَﺮﺛِﻴَﺔ
föreläsning, uppmaning
maw3iZa
ﻣَﻮﻋِﻈَﺔ
förlåtelse, ursäkt
ma3dhira
ﻣَﻌﺬِﺭَﺓ
kunskap
ma3rifa
ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ