Verbalnomen verbform 2

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 2. Alla ord har strukturen taf3iil, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

definition
taHdiid
ﺗَﺤﺪِﻳﺪ
design
taSmiim
ﺗَﺼﻤِﻴﻢ
export
taSdiir
ﺗَﺼﺪِﻳﺮ
förenkling
tabsiiT
ﺗَﺒﺴِﻴﻂ
försköning, smink
tajmiil
ﺗَﺠﻤِﻴﻞ
imitation, tradition
taqliid
ﺗَﻘﻠِﻴﺪ
signatur
tawqii3
ﺗَﻮﻗِﻴﻊ
utbildning
ta3liim
ﺗَﻌﻠِﻴﻢ
utrustning
tajhiiz
ﺗَﺠﻬِﻴﺰ
ökning
tawfiir
ﺗَﻮﻓِﻴﺮ