Verbalnomen verbform 5

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 5. Alla ord har strukturen tafa33ul, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

arrogans
takabbur
ﺗَﻜَﺒُّﺮ
förgiftning
tasammum
ﺗَﺴَﻤُّﻢ
förväntan
taraqqub
ﺗَﺮَﻗُّﺐ
förändring
taHawwul
ﺗَﺤَﻮُّﻝ
promenad
tanazzuh
ﺗَﻨَﺰُّﻩ
skidåkning, skridskoåkning
tazalluj
ﺗَﺰَﻟُّﺞ
strövande, vadrande
tajawwul
ﺗَﺠَﻮُّﻝ
sympati, ömhet
taHannun
ﺗَﺤَﻨُّﻦ
uppror
tamarrud
ﺗَﻤَﺮُّﺩ
utveckling
taTawwur
ﺗَﻄَﻮُّﺭ