Instrumentnomen

Arabiska ord som har mönstret Instrumentnomen. Alla ord har strukturen mif3ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

askkopp
minfaDa
ﻣِﻨﻔَﻀَﺔ
giljotin
miqSala
ﻣِﻘﺼَﻠَﺔ
hammare
miTraqa
ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ
handduk
minshafa
ﻣِﻨﺸَﻔَﺔ
kvarn
miframa
ﻣِﻔﺮَﻣَﺔ
område, region
minTaqa
ﻣِﻨﻄَﻘَﺔ
radband
misbaHa
ﻣِﺴﺒَﺤَﺔ
sked
mil3aqa
ﻣِﻠﻌَﻘَﺔ
slev
mighrafa
ﻣِﻐﺮَﻓَﺔ
sopborste
miknasa
ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ