Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen fa3iila, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

båt
safiina
ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ
dikt
qaSiida
ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
kyrka
kaniisa
ﻛَﻨِﻴﺴَﺔ
metod
Tariiqa
ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ
minut
daqiiqa
ﺩَﻗِﻴﻘَﺔ
stad
madiina
ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ
tidning
jariida
ﺟَﺮِﻳﺪَﺓ
väska
Haqiiba
ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ
ö
jaziira
ﺟَﺰِﻳﺮَﺓ