Verb verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 1. Alla ord har strukturen fa3ula, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att blekna
shaHuba
ﺷَﺤُﺐَ
att bli bra
Hasuna
ﺣَﺴُﻦَ
att bli brun
samura
ﺳَﻤُﺮَ
att bli grov, bli tjock
ghaluZa
ﻏَﻠُﻆَ
att bli grov, vara grov
khashuna
ﺧَﺸُﻦَ
att bli kall
baruda
ﺑَﺮُﺩَ
att bli kort
qaSura
ﻗَﺼُﺮَ
att bli liten, vara liten
Saghura
ﺻَﻐُﺮَ
att bli otydlig, stänga
ghamuDa
ﻏَﻤُﺾَ
att bli stel, frysa till is
jamuda
ﺟَﻤُﺪَ
att bli svag
Da3ufa
ﺿَﻌُﻒَ
att bli svår, vara svår
Sa3uba
ﺻَﻌُﺐَ
att bli tjock
thakhuna
ﺛَﺨُﻦَ
att bli tung, vara tung
thaqula
ﺛَﻘُﻞَ
att hålla sig undan, vara långt bort
ba3uda
ﺑَﻌُﺪَ
att härda
Saluba
ﺻَﻠُﺐَ
att komma närmare, vara nära
qaruba
ﻗَﺮُﺏَ
att komplettera
kamula
ﻛَﻤُﻞَ
att lockas, veckas
ja3uda
ﺟَﻌُﺪَ
att magra
naHufa
ﻧَﺤُﻒَ
att mogna, åldras
3atuqa
ﻋَﺘُﻖَ
att skynda
saru3a
ﺳَﺮُﻉَ
att urholkas
qa3ura
ﻗَﻌُﺮَ
att vara aggressiv
shakusa
ﺷَﻜُﺲَ
att vara elegant
rashuqa
ﺭَﺷُﻖَ
att vara enastående
najuba
ﻧَﺠُﺐَ
att vara enkel
sahula
ﺳَﻬُﻞَ
att vara enkel
basuTa
ﺑَﺴُﻂَ
att vara generös, vara ädel
karuma
ﻛَﺮُﻡَ
att vara korkad
sakhufa
ﺳَﺨُﻒَ
att vara lämplig
jadura
ﺟَﺪُﺭَ
att vara medelålders
kahula
ﻛَﻬُﻞَ
att vara motbjudande
shanu3a
ﺷَﻨُﻊَ
att vara många, öka
kathura
ﻛَﺜُﺮَ
att vara riklig
ghazura
ﻏَﺰُﺭَ
att vara slät
malusa
ﻣَﻠُﺲَ
att vara snål
bakhula
ﺑَﺨُﻞَ
att vara sur
HamuDa
ﺣَﻤُﺾَ
att vara tjock
baduna
ﺑَﺪُﻥَ
att vissna
dhabula
ﺫَﺑُﻞَ
att växa, öka
kabura
ﻛَﺒُﺮَ
att översvämma
ghamura
ﻏَﻤُﺮَ