Passivt particip verbform 4

Arabiska ord som har mönstret Passivt particip verbform 4. Alla ord har strukturen muf3al, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

annex, tillägg
mulHaq
ﻣُﻠﺤَﻖ
beundrande, förtjust, nöjd
mu3jab
ﻣُﻌﺠَﺐ
budbärare, ombud
mursal
ﻣُﺮﺳَﻞ
en versrad, singel, singular
mufrad
ﻣُﻔﺮَﺩ
flest, mest
mu3Zam
ﻣُﻌﻈَﻢ
fullkomlig, obegränsad, total
muTlaq
ﻣُﻄﻠَﻖ
lyxig
mutraf
ﻣُﺘﺮَﻑ
museum
mutHaf
ﻣُﺘﺤَﻒ
stängd
mughlaq
ﻣُﻐﻠَﻖ
trött
mut3ab
ﻣُﺘﻌَﺐ