Verb verbform 2

Arabiska ord som har mönstret Verb verbform 2. Alla ord har strukturen fa33ala, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

att bespara, skydda från
jannaba
ﺟَﻨَّﺐَ
att charmera, fascinera, förtrolla
saHHara
ﺳَﺤَّﺮَ
att dra skam över, skämma ut
khajjala
ﺧَﺠَّﻞَ
att dubblera, sätta samman
Da33afa
ﺿَﻌَّﻒَ
att kommunicera
ballagha
ﺑَﻠَّﻎَ
att kyssa
qabbala
ﻗَﺒَّﻞَ
att lära ut
darrasa
ﺩَﺭَّﺱَ
att lära ut
3allama
ﻋَﻠَّﻢَ
att registrera, spela in
sajjala
ﺳَﺠَّﻞَ
att skrämma, terrorisera
rahhaba
ﺭَﻫَّﺐَ