Verbalnomen verbform 1

Arabiska ord som har mönstret Verbalnomen verbform 1. Alla ord har strukturen fa3ila, där bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

drottning
malika
ﻣَﻠِﻜَﺔ
fragment, skärva
shaZiya
ﺷَﻈِﻴَﺔ
företag
sharika
ﺷَﺮِﻛَﺔ
jämlikhet
sawiya
ﺳَﻮِﻳَﺔ
mage
ma3ida
ﻣَﻌِﺪَﺓ
ord
kalima
ﻛَﻠِﻤَﺔ
skott
ramiya
ﺭَﻣِﻴَﺔ
stöld
sariqa
ﺳَﺮِﻗَﺔ