Aktivt particip

Aktivt particip inom arabiska är en grupp ord som beskriver en handling eller någon som utför en handling. Aktiva particip bildas enligt bestämda mönster.

Det finns tio stycken mönster för aktivt particip i arabiskan, från verbform 1 till verbform 10. Jag har dock aldrig stött på några ord inom aktivt particip verbform 9. Generellt gäller att ju högre verbform, desto mer specifik betydelse har ordet.

Ett kännetecken för ord med aktivt particip är att innan sista rotbokstaven kommer vokalen i.

Enligt Wikpedia är particip ord som bildats av verb men som används som adjektiv. I arabiska kan dock de flesta particip fungera som såväl substantiv som adjektiv.

Du kommer märka att det finns arabiska ord som följer mönstret för aktivt particip men som inte är aktiva particip, dvs de beskriver inte någon handling.

Aktivt particip verbform 1

Aktivt particip verbform 1 har mönstret faa3il. Det mest uppenbara exemplet är just ordet faa3il som betyder görare.

ﻓَﺎﻋِﻞ
faa3il
görare

Ett annat exempel på ord som har mönstret aktivt particip 1 är Haalim som betyder drömmare.

ﺣَﺎﻟِﻢ
Haalim
drömmare

Aktivt particip verbform 2 - 10

Aktivt particip verbform 2 till 10 börjar alla på mu.

Aktivt particip verbform 2

Aktivt particip verbform 2 har mönstret mufa33il. Notera att den andra rotbokstaven är dubblerad.

Ett exempel på aktivt particip i verbform 2 är ordet mudarris som betyder lärare.

ﻣُﺪَﺭِّﺱ
mudarris
lärare

Ett annat exempel är ordet mumarriD som betyder sjuksköterska.

ﻣُﻤَﺮِّﺽ
mumarriD
sjuksköterska

Verbform 2 används ofta för handlingar som utförs mot någon annan, exempelvis att göra så att någon annan gör något eller blir något.

Aktivt particip verbform 3

Aktivt particip verbform 3 har mönstret mufaa3il. Notera att det är en lång vokal (aa) mellan första och andra rotbokstaven.

Ett exempel på aktivt particip i verbform 3 är ordet muhaajim som betyder anfallsspelare, angripare.

ﻣُﻬَﺎﺟِﻢ
muhaajim
anfallsspelare, angripare

Ett annat exempel är ordet musaa3id som betyder assistent, hjälpare.

ﻣُﺴَﺎﻋِﺪ
musaa3id
assistent, hjälpare

Verbform 3 används ofta för att beskriva en handling man gör mot en annan person eller involverar någon i.

Aktivt particip verbform 4

Aktivt particip verbform 4 har mönstret muf3il.

Ett exempel på aktivt particip i verbform 4 är ordet muDHik som betyder rolig.

ﻣُﻀﺤِﻚ
muDHik
rolig

Ett annat exempel är ordet muz3ij som betyder irriterande.

ﻣُﺰﻋِﺞ
muz3ij
irriterande

Verbform 4 är ofta kausativ till verbform 1, dvs handlar om att få någon att göra något.

Aktivt particip verbform 5

Aktivt particip verbform 5 har mönstret mutafa33il. Notera att den andra rotbokstaven är dubblerad. Dessutom är det ett t före första rotbokstaven.

Ett exempel på aktivt particip i verbform 5 är ordet mutazawwij som betyder gift.

ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺝ
mutazawwij
gift

Ett annat exempel är ordet mutajawwil som betyder kringvandrande, resande.

ﻣُﺘَﺠَﻮِّﻝ
mutajawwil
kringvandrande, resande

Verbform 5 är ofta reflexiv till verbform 2, dvs handlar om att få sig själv att göra det som verbform 2 syftar på.

Aktivt particip verbform 6

Aktivt particip verbform 6 har mönstret mutafaa3il. Notera att det är en lång vokal (aa) mellan första och andra rotbokstaven. Dessutom är det ett t före första rotbokstaven.

Ett exempel på aktivt particip i verbform 6 är ordet mutasaabiq som betyder tävlande.

ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ
mutasaabiq
tävlande

Ett annat exempel är ordet muta3aawin som betyder samarbetsvillig, samverkande.

ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ
muta3aawin
samarbetsvillig, samverkande

Verbform 6 är ofta en reflexiv, ömsesidig eller starkare variant av verbform 3. Den beskriver ofta ett utbyte mellan människor eller grupper av människor.

Aktivt particip verbform 7

Aktivt particip verbform 7 har mönstret munfa3il. Notera att det är ett n före första rotbokstaven.

Ett exempel på aktivt particip i verbform 7 är ordet munfarid som betyder ensam, isolerad.

ﻣُﻨﻔَﺮِﺩ
munfarid
ensam, isolerad

Ett annat exempel är ordet munza3ij som betyder irriterad.

ﻣُﻨﺰَﻋِﺞ
munza3ij
irriterad

Verbform 7 är ofta reflexiv eller passiv till verbform 1.

Aktivt particip verbform 8

Aktivt particip verbform 8 har mönstret mufta3il. Notera att det är ett t mellan första och andra rotbokstaven

Ett exempel på aktivt particip i verbform 8 är ordet mujtahid som betyder flitig.

ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ
mujtahid
flitig

Ett annat exempel är ordet mubtasim som betyder leende.

ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ
mubtasim
leende

Verbform 8 är ofta, liksom verbform 7, reflexiv till verbform 1.

Aktivt particip verbform 10

Aktivt particip verbform 10 har mönstret mustaf3il. Notera bokstaven s och bokstaven t före första rotbokstaven

Ett exempel på aktivt particip i verbform 10 är ordet mustayqiZ som betyder vaken.

ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ
mustayqiZ
vaken

Ett annat exempel är ordet mustahlik som betyder konsument.

ﻣُﺴﺘَﻬﻠِﻚ
mustahlik
konsument

Verbform 10 kan exempelvis vara kausativ eller reflexiv till verbform 4.

Aktivt och passivt particip

Mönstren för aktivt particip och passivt particip är mycket lika varandra i verbform 2 till 10. Enda skillnaden är vokalen före sista rotbokstaven som är i för aktivt particip och a för passivt particip.

Exempelvis ordet (muhaddid) betyder hotfull. Det är aktivt particip verbform 2.

ﻣُﻬَﺪِّﺩ
muhaddid
hotfull

Byter vi ut i:et mot ett a får vi (muhaddad) som betyder hotad. Det är passivt particip verbform 2.

ﻣُﻬَﺪَّﺩ
muhaddad
hotad

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster