Arabiska för tävlande

mutasaabiq
ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ
tävlande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tävlande uttalas mutasaabiq och skrivs ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tävlande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tävlande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tävlande

Alla bokstäver i tävlande

ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ta
t
sin
s
alef
beh
b
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för tävlande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ och uttalas mutasaabiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tävlande

mutafaa3il blir mutasaabiq

Vi har sett att det arabiska ordet för tävlande skrivs ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ och uttalas mutasaabiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är s, b och q, blir ordet mutasaabiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tävlande