Arabiska för irriterad

munza3ij
ﻣُﻨﺰَﻋِﺞ
irriterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för irriterad uttalas munza3ij och skrivs ﻣُﻨﺰَﻋِﺞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irriterad består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ayn som skrivs och uttalas 3 och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irriterad

Alla bokstäver i irriterad

ﻣُﻨﺰَﻋِﺞ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺰ
ﻋـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺰ
ﻋـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
nun
n
zayn
z
ayn
3
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för irriterad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺰَﻋِﺞ och uttalas munza3ij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för irriterad

munfa3il blir munza3ij

Vi har sett att det arabiska ordet för irriterad skrivs ﻣُﻨﺰَﻋِﺞ och uttalas munza3ij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen munfa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är munfa3il och ordets rotbokstäver är z, 3 och j, blir ordet munza3ij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som irriterad